Trwa ładowanie...
d2jrj1z

ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Na...

ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Esperotia Energy Investments S.A. w dniu 5 lutego 2013 roku. (3/2013)

Share
d2jrj1z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Esperotia Energy Investments S.A. w dniu 5 lutego 2013 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Esperotia Energy Investments S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Św. Józefa 1/3, 50-329 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401580 ("Spółka") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 5 lutego 2013 roku. Łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 17.383.793 co stanowiło 100,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 lutego 2013 roku oraz 61,8% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 lutego 2013 roku, reprezentowanych przez Akcjonariuszy: ?Esperotia Investments Ltd. posiadająca 15.433.000 głosów, stanowiących 54,9 % udziału w ogólnej liczbie głosów oraz 88,8 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 lutego 2013 roku. ?Environmental
Investment Partners Ltd. posiadająca 1.950.793 głosów, stanowiących 6,9 % udziału w ogólnej liczbie głosów oraz 11,2 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 lutego 2013 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jrj1z

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-07 Agnieszka Król Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jrj1z

Podziel się opinią

Share
d2jrj1z
d2jrj1z