Trwa ładowanie...
d31qdgl
espi

EUROCASH - Korekta terminów publikacji raportów okresowych w 2013 roku (13/2013)

EUROCASH - Korekta terminów publikacji raportów okresowych w 2013 roku (13/2013)
Share
d31qdgl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROCASH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta terminów publikacji raportów okresowych w 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurocash S.A. (dalej "Spółka") niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego Nr 1/2013 z 14 stycznia 2013 roku. W przedmiotowym raporcie zmianie ulegają daty przekazania jednostkowego raportu rocznego za 2012 roku oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok. Podano: Jednostkowy raport roczny za 2012 r. ? 29 marca 2013 r. Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. ? 29 marca 2013 r. Winno być: Jednostkowy raport roczny za 2012 r. ? 27 marca 2013 r. Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. ? 27 marca 2013 r. Poniżej tekst jednolity raportu bieżącego 1/2013: Zarząd Eurocash S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2013 r.: Skonsolidowane raporty kwartalne za IV kwartał 2012 r. ? 28 lutego 2013 r. za I kwartał 2013 r. ? 10 maja 2013 r. za III kwartał 2013 r. ? 8 listopada 2013 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 r. ? 14 sierpnia 2013 r. Jednostkowy raport roczny za 2012 r. ? 27 marca 2013 r. Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. ? 27 marca 2013 r.
Jednocześnie Zarząd Eurocash informuje, że skonsolidowany raport półroczny będzie przekazywany wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skonsolidowane raporty kwartalne będą przekazywane wraz ze skróconą kwartalną informacją finansową. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROCASH SA
(pełna nazwa emitenta)
EUROCASH Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-052 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiśniowa 11
(ulica) (numer)
061 658 33 01 061 658 33 04
(telefon) (fax)
eurocash@aurocash.com.pl www.eurocash.com.pl
(e-mail) (www)
779-19-06-082 631008941
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2013-03-20 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31qdgl

Podziel się opinią

Share
d31qdgl
d31qdgl