Trwa ładowanie...
d3kun4p
d3kun4p
espi

EUROCASH - Liczba akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego na dzień 31 lipca 2012 r. (21/2012)

EUROCASH - Liczba akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego na dzień 31 lipca 2012 r. (21/2012)
Share
d3kun4p

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROCASH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Liczba akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego na dzień 31 lipca 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurocash S.A. (dalej "Eurocash") informuje, iż uzyskał od UniCredit CAIB Poland S.A., pełniącego funkcję oferującego akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości 1 złotych każda (dalej "Akcje Serii G") akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości 1 złotych każda (dalej "Akcje Serii H") emitowane w ramach Czwartego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników i Piątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników (por. raport bieżący nr 9/2007 zawierający treść uchwały Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie Czwartego i Piątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na lata 2007 i 2008 oraz raporty 72/2010, 73/2010 oraz 51/2011) informację, iż: ? w okresie od 1 do 31 maja 2012 r. wyemitowano 12.000 Akcji serii G oraz 7200 Akcji Serii H. ? w okresie od 1 do 30 czerwca 2012 r. wyemitowano 4.600 Akcji serii G oraz 428.000 Akcji Serii H. ? w okresie od 1 do 31 lipca 2012 r. wyemitowano 500 Akcji serii G oraz 300 Akcji Serii
H. W związku z tym, na dzień 31 lipca 2012 r. dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. było łącznie 137.755.136 akcji Eurocash. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROCASH SA
(pełna nazwa emitenta)
EUROCASH Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-052 Komorniki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiśniowa 11
(ulica) (numer)
061 658 33 01 061 658 3010
(telefon) (fax)
eurocash@eurocash.com.pl www.eurocash.com.pl
(e-mail) (www)
779-19-06-082 631008941
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2012-08-08 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kun4p

Podziel się opinią

Share
d3kun4p
d3kun4p