Trwa ładowanie...
d1xmo79

EUROIMPLANT S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 Ustawy o o...

EUROIMPLANT S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie (19/2010)

Share
d1xmo79
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-29
Skrócona nazwa emitenta
EUROIMPLANT S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja otransakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Treść raportu: Zarząd EUROIMPLANT S.A. informuje, iż w dniu 29 grudnia 2010 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Dariusza Śladowskiego, Wice Prezesa Zarządu, który poinformował o zbyciu w drodze darowizny w dniu 17.12.2010 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej darowizny poza rynkiem zorganizowanym, łącznie 5.211.000 akcji Emitenta.Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie.pdf zawiadomienie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xmo79

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Andrzej Kisieliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xmo79

Podziel się opinią

Share
d1xmo79
d1xmo79