Trwa ładowanie...
d33i9s5
espi

EUROMARK POLSKA S.A. - Informacja o złożeniu przez Bank Millennium S.A. wniosku o ogłoszenie upad...

EUROMARK POLSKA S.A. - Informacja o złożeniu przez Bank Millennium S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Euromark Polska S.A. (49/2012)

Share
d33i9s5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-30
Skrócona nazwa emitenta
EUROMARK POLSKA S.A.
Temat
Informacja o złożeniu przez Bank Millennium S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Euromark Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Euromark Polska S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 30 listopada 2012 roku powziął informację o złożeniu przez Bank Millennium S.A. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ, IX Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych (ul. Terespolska 15a, 03-813 Warszawa) wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 24 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of Euromark Polska S.A. („the Company”) hereby informs that on 30th November 2012 it received information that Bank Millennium S.A. filed a petition in the District Court for Warsaw Praga Północ, IX Commercial Bankruptcy and Reorganization Division (ul. Terespolska 15a, 03-813 Warszawa) for a liquidation bankruptcy of the Company.Specific legal basis: § 5 item 1 point 24 of the Regulation dated 19th February 2099 on current and interim information [...]

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33i9s5

| | | Euromark Polska Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROMARK POLSKA S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-152 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Modlińska | | 244A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 767 37 00 | | 022 767 37 09 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@euromark.pl | | www.euromark.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5260017939 | | 010329011 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Timothy Mark Roberts Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33i9s5

Podziel się opinią

Share
d33i9s5
d33i9s5