Trwa ładowanie...
d1zsawj
espi

EUROMARK POLSKA S.A. - Ustanowienie przez Sąd upadłościowy kuratora dla upadłego Euromark Polska ...

EUROMARK POLSKA S.A. - Ustanowienie przez Sąd upadłościowy kuratora dla upadłego Euromark Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (8/2013)
Share
d1zsawj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-14
Skrócona nazwa emitenta
EUROMARK POLSKA S.A.
Temat
Ustanowienie przez Sąd upadłościowy kuratora dla upadłego Euromark Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?], Syndyk masy upadłości "Euromark Polska" S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4 marca 2013 r., wydanym na posiedzeniu niejawnym, doręczonym w dniu dzisiejszym, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie IX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych, sygn. akt IX GUp 20/12, ustanowił kuratora dla upadłego Euromark Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie w osobie Ewy Tchorzewskiej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Acting pursuant to § 5 item. 1 point 22 of the Ministry of Finance regulation dated 19th February 2009 concerning current and periodic information presented by the issuers of the securities (...), the Trustee of Euromark Polska S.A. in liquidation bankruptcy informs that according to the decision dated 4th March 2013, issued in closed session, which was received today, the District Court of Warsaw Northern Prague IX Commercial Division for bankruptcy and reorganization, Ref. IX GUp 20/12, appointed Ewa Tchorzewska as the curator for Euromark Poland SA in liquidation bankruptcy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Euromark Polska Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej
(pełna nazwa emitenta)
EUROMARK POLSKA S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-152 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Modlińska 244A
(ulica) (numer)
022 767 37 00 022 767 37 09
(telefon) (fax)
sekretariat@euromark.pl www.euromark.pl
(e-mail) (www)
5260017939 010329011
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Paweł Wietecha Syndyk masy upadłości

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zsawj

Podziel się opinią

Share
d1zsawj
d1zsawj