Trwa ładowanie...
d3obpou

EuroRating podwyższył perspektywę ratingu BPS do 'stabilnej' z 'negatywnej'

Warszawa, 07.10.2015 (ISBnews) - Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego Bankowi Polskiej Spółdzielczości z negatywnej na stabilną. Sam rating został utrzymany na niezmienionym poziomie "CCC", podała agencja.

Share
d3obpou

"Na poprawę postrzegania perspektywy oceny wiarygodności kredytowej Banku Polskiej Spółdzielczości wpłynęły przede wszystkim dokonane przez bank w ciągu w ostatnich miesięcy działania mające na celu poprawę współczynników kapitałowych oraz redukcję kosztów działalności banku. Emisja akcji o wartości 60 mln zł pozwoliła bankowi zneutralizować skutki wciąż ujemnych wyników finansowych, wykazanych po I półroczu b.r., natomiast dwie emisje obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 88 mln zł zwiększyły fundusze uzupełniające banku, co przyczyniło się do nieznacznej poprawy współczynników wypłacalności" - czytamy w uzasadnieniu.

EuroRating nadal jednak ocenia wyposażenie banku w kapitał (w tym w szczególności w kapitał własny)
jako bardzo niskie. Agencja oczekuje, że Bank Polskiej Spółdzielczości będzie kontynuował działania zapisane w realizowanym programie naprawczym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, mające na celu m.in. poprawę wskaźników kapitałowych banku.

Agencja zwraca także uwagę, że na kondycję finansową banku w dłuższym terminie istotnie wpływać będzie także kształtowanie się jakości portfela kredytowego. Ewentualne odwrócenie tendencji przyrostu kredytów z utratą wartości, przy jednoczesnym wzroście skuteczności windykacji przyczyniłyby się do poprawy spadku odpisów na utratę wartości aktywów i tym samym do poprawy wyników finansowych banku.

d3obpou

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji nadany bankowi rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Agencja ratingowa EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego Banku Polskiej Spółdzielczości SA od 2010 roku w ramach ratingowej oceny grupy największych polskich banków. Ratingi te są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych (oznaczenie "ip").

(ISBnews)

d3obpou

Podziel się opinią

Share
d3obpou
d3obpou