Trwa ładowanie...
d41tp9u
espi

EUROSNACK S.A. - Przekroczenie progu 15% w ogólnej liczbie głosów na WZA Eurosnack S.A. (16/2011)

EUROSNACK S.A. - Przekroczenie progu 15% w ogólnej liczbie głosów na WZA Eurosnack S.A. (16/2011)
Share
d41tp9u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROSNACK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 15% w ogólnej liczbie głosów na WZA Eurosnack S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 2011 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie") od Pana Marcina Kłopocińskiego, który poinformował, że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy w Katowicach Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 1.318.508 akcji zwykłych na okaziciela serii F Eurosnack S.A. zwiększył powyżej 15% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed w/w. rejestracją Pan Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadał 1.634.932 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 12,247% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.634.932 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,247% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.. Po w/w. zmianie Pan Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada 2.245.205
akcji Eurosnack S.A., stanowiących 15,306% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.245.205 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,306% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A. Podmiotem zależnym od Pana Marcina Kłopocińskiego posiadającym akcje Eurosnack S.A. jest Private Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pan Marcin Kłopociński w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia nie wyklucza dalszego zwiększania lub zmniejszania swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROSNACK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EUROSNACK S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506 Chorzów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gałeczki 59
(ulica) (numer)
32 245 50 58 (32) 245 50 58
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Ewa Kawałkowska Prezes Zarządu
2011-12-01 Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41tp9u

Podziel się opinią

Share
d41tp9u
d41tp9u