Trwa ładowanie...
d1x9yjv

EUROTEL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (10/2015)

EUROTEL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (10/2015)

Share
d1x9yjv

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EUROTEL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że: w dniu 11 marca 2015 roku otrzymał umowę z Apple Distribution International Irleand zaaprobowaną w dniu 9 marca 2015 roku, która obowiązywać będzie od 1 maja 2015 roku, zastępując dotychczasową umowę o współpracy z dnia 9 kwietnia 2013 roku raportowaną 24 kwietnia 2013 roku jako Raport bieżący nr 18/2013. Na mocy tej umowy Eurotel SA działając pod marką iDream został Autoryzowanym Sprzedawcą Apple (?Authorized Reseller?). Umowa zawarta została do dnia 24 stycznia 2017 roku z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron za zachowaniem 60 dniowego terminu wypowiedzenia. Umowa została ujednolicona w
stosunku do poprzedniej wersji poprzez załączenie porozumień dotyczących pełnej oferty produktów w ofercie handlowej, które już znajdowały się w obrocie lub będą do takie go obrotu wprowadzone w najbliższym czasie. Główna treść jak i podstawowe założenia umowy pozostają bez zmian i upoważniają Eurotel SA m.in. do prowadzenia sieci detalicznych salonów sprzedaży Apple Premium Reseller, oferowaniu pełnej oferty produktów Apple dla klientów detalicznych jak i biznesowych, prowadzenia serwisu sprzętu Apple, przeprowadzania szkoleń z zakresu obsługi sprzętu Apple oraz zawiera postanowienia operacyjne między stronami jak m.in. zasady określania upustów handlowych, wytyczne odnośnie promocji marki, wymagane certyfikaty dla wykonywania określonych czynności, upoważnienia do sprzedaży określonych produktów, warunki i narzędzia do obsługi salonów sprzedaży (APR). Kryterium powiązań ? brak ? transakcja z podmiotem niepowiązanym. Podstawa prawna ? informacja poufna. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x9yjv

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eurotel Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EUROTEL S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-126 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Myśliwska | | 21 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 58 5203819 - 20 | | 58 5203819 w 202 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ri@eurotel.pl | | www.eurotel.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5861584525 | | 191167690 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2015-03-12 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x9yjv

Podziel się opinią

Share
d1x9yjv
d1x9yjv