Trwa ładowanie...
d47rmc6
d47rmc6
espi

EVEREST FINANSE - Korekta RB nr 12/2014 - Raport roczny za okres 01.01-31.12.2013 r. (13/2014) - EBI

EVEREST FINANSE - Korekta RB nr 12/2014 - Raport roczny za okres 01.01-31.12.2013 r. (13/2014)
Share
d47rmc6

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 13 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta RB nr 12/2014 - Raport roczny za okres 01.01-31.12.2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Komplementariusza Spółki Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (dalej ?Emitent?) w nawiązaniu do raportu okresowego nr 12/2014 zawierającego raport roczny za rok obrotowy 2013 informuje o dokonaniu korekty załącznika do raportu rocznego "Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013?. Korekta dotyczy przedstawienia w sprawozdaniu finansowym na skutek omyłki błędnej wersji Zestawienia zmian w kapitale własnym. Tym samym Zarząd Spółki załącza do niniejszego raportu korygującego aktualną wersję raportu rocznego za 2013 rok zawierająca skorygowaną treść Zestawienia zmian w kapitale własnym. Jednocześnie Emitent informuje, że pozostała treść raportu rocznego za rok obrotowy 2013, jak i załączników do wspomnianego raportu rocznego nie uległa zmianie. Podstawa prawna: §11 pkt 2 Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu
na Catalyst". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | EverestFinanse2013BSFOPN_RAP-1.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Raport_rocznyzarokobrotowy2013-2.pdf | | | | | | | | | | |
| | Sprawozdaniefinansowezarokobrotowy_2013-0.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Dworczak Prokurent samoistny Komplementariusza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d47rmc6

Podziel się opinią

Share
d47rmc6
d47rmc6