Trwa ładowanie...
d3w31ma

EVEREST INVESTMENTS S.A. - Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie zmiany uchwały o podwyż ...

EVEREST INVESTMENTS S.A. - Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie zmiany uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii G i podwyższeniu ceny emisyjnej akcji serii G. (22/2015)

Share
d3w31ma
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-15
Skrócona nazwa emitenta
EVEREST INVESTMENTS S.A.
Temat
Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie zmiany uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii G i podwyższeniu ceny emisyjnej akcji serii G.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 14 kwietnia 2015 r. podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 2 Zarządu Spółki z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki. W wyniku podjętej uchwały Zarządu Spółki została zmieniona cena emisyjna akcji serii G z ceny 4,25 zł do ceny 5,00 zł za każdą akcję. Raport bieżący zawierający informację o podjęciu przez Zarządu Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii G został opublikowany w dniu 11 lutego 2015 r. (RB 17/2015).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w31ma

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EVEREST INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EVEREST INVESTMENTS S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-585 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Bagatela | | 11 lok. 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 646 49 59 | | +48 22 242 84 82 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8971739404 | | 020684224 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Piotr Sieradzan Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w31ma

Podziel się opinią

Share
d3w31ma
d3w31ma