Trwa ładowanie...
d21u9re
d21u9re
espi

EXAMOBILE S.A. - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta (6/2014)

EXAMOBILE S.A. - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta (6/2014)
Share
d21u9re

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EXAMOBILE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EXAMOBILE S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 21.02.2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pani Izabeli Wesołowskiej (Akcjonariusz) o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta powyżej progu 5% w wyniku nabycia akcji Spółki w drodze umowy cywilnoprawnej. Zgodnie z informacjami zawartymi w zawiadomieniu: 1. Przekroczenie progu 5% udziału w głosach nastąpiło w wyniku nabycia akcji spółki w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej w dniu 18.02.2014 roku. 2. Po zawarciu wyżej opisanej umowy Akcjonariusz posiada 115 000 akcji, dających prawo do 115 000 głosów na WZA EXAMOBILE S.A., co stanowi 7,93% udziału w kapitale oraz w głosach na WZA Spółki. 3. Przed dokonaniem wyżej opisanej transakcji Akcjonariusz nie posiadał akcji EXAMOBILE S.A. 4. Akcjonariusz nie wykluczył zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. 5. Wg informacji przekazanej przez Akcjonariusza, nie występują podmioty zależne od
Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki oraz nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EXAMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EXAMOBILE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-382 Bielsko-Biała
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wapienicka 24a
(ulica) (numer)
+48 33 810 77 10 +48 33 810 77 10
(telefon) (fax)
examobile@examobile.com www.examobile.com
(e-mail) (www)
547-21-36-689
(NIP) (REGON)
d21u9re

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Maciej Błasiak Członek Zarządu Maciej Błasiak
2014-02-21 Jakub Kurbiel Prezes Zarządu Jakub Kurbiel

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21u9re

Podziel się opinią

Share
d21u9re
d21u9re