Trwa ładowanie...
d3gh0lb
espi

FABRYKA FORMY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach osoby nadzorującej i zmiana udziału w g...

FABRYKA FORMY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach osoby nadzorującej i zmiana udziału w głosach. (16/2012)
Share
d3gh0lb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | KNF | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FABRYKA FORMY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na akcjach osoby nadzorującej i zmiana udziału w głosach. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryka Formy S.A. (Spółka) wskazuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o zbyciu przez pana Sebastiana Gazdę, członka Rady Nadzorczej Spółki, 1.695.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki. Zbycie akcji nastąpiło w dniu 15.05.2012 r. w trybie sesyjnym w alternatywnym systemie obrotu GPW w Warszawie S.A. Cena zbycia została określona na 0,46 zł za akcję. Jednocześnie pan Sebastian Gazda wskazał, że ww. transakcja spowodowała zmianę posiadanego przez niego udziału w głosach w spółce Fabryka Formy S.A. poniżej progu 33%. Przed zbyciem akcji, pan Sebastian Gazda posiadał 8.083.832 akcji, dających 11.118.332 głosów (w tym 3.034.500 akcji imiennych serii A dających 6.069.000 głosów), co stanowiło 33,02% w kapitale i 36,53 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Fabryka Formy S.A. Po zbyciu akcji, pan Sebastian Gazda posiada 6.388.832 akcji spółki Fabryka Formy S.A. dających 9.423.332 głosów (w tym 3.034.500 akcji imiennych serii A dających 6.069.000 głosów), co stanowi 26,09% w
kapitale oraz 30,96% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Fabryka Formy S.A. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Ireneusz Sęk Prezes Zarządu Ireneusz Sęk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gh0lb

Podziel się opinią

Share
d3gh0lb
d3gh0lb