Trwa ładowanie...
d23dhz2
espi

FAM - Uprawomocnienie się postanowienia Sądu Okręgowego (65/2010)

FAM - Uprawomocnienie się postanowienia Sądu Okręgowego (65/2010)
Share
d23dhz2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-03
Skrócona nazwa emitenta
FAM
Temat
Uprawomocnienie się postanowienia Sądu Okręgowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 86/2009 oraz 59/2010 informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział XVI Gospodarczy o umorzeniu postępowania z powództwa Bystalen Investments Limited przeciwko Emitentowi o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2009r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
FAM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39a
(ulica) (numer)
22-208-26-70 22-208-26-71
(telefon) (fax)
fam@fam.com.pl famgk.com.pl
(e-mail) (www)
875-000-27-63 870260262
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Iwona Staszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23dhz2

Podziel się opinią

Share
d23dhz2
d23dhz2