Trwa ładowanie...
dcthnze
dcthnze
espi

FAM - Zawarcie umowy o świadczenie usług doradczych (155/2013)

FAM - Zawarcie umowy o świadczenie usług doradczych (155/2013)
Share
dcthnze
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 155 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-21
Skrócona nazwa emitenta
FAM
Temat
Zawarcie umowy o świadczenie usług doradczych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent) w nawiązaniu do raportu nr 138/2013 informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem a Grupą Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Trinity) została zawarta umowa o świadczenie usług doradczych oraz pośrednictwa. Na mocy umowy Trinity będzie pośredniczył w transakcji sprzedaży akcji Stradom S.A. z siedzibą w Częstochowie S.A. (spółka zależna od Emitenta) poprzez m.in. przygotowanie i dystrybucję informacji mających na celu zapoznanie inwestorów ze spółką Stradom S.A. oraz bieżącego kontaktu z potencjalnymi inwestorami.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
FAM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-611 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Avicenny 16
(ulica) (numer)
71-38-39-905 71-38-39-906
(telefon) (fax)
fam@fam.com.pl famgk.com.pl
(e-mail) (www)
875-000-27-63 870260262
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Iwona Staszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcthnze

Podziel się opinią

Share
dcthnze
dcthnze