Trwa ładowanie...
d2k96kt
d2k96kt
espi

FAMUR S.A. - Stanowisko Zarządu FAMUR S.A. w stosunku do publicznie dostępnych informacji (44/2013)

FAMUR S.A. - Stanowisko Zarządu FAMUR S.A. w stosunku do publicznie dostępnych informacji (44/2013)
Share
d2k96kt
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-21
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Stanowisko Zarządu FAMUR S.A. w stosunku do publicznie dostępnych informacji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Działając na podstawie zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd FAMUR S.A., w odniesieniu do publicznie przekazanych przez Ministerstwo Gospodarki w dniu dzisiejszym informacji, dotyczących kontraktów na rynku mongolskim, wyjaśnia, co następuje. FAMUR S.A. w dniu 21 października 2013 roku podpisał listy intencyjne ze spółkami BAGANUUR LLC, Tsagaan Shonkhor Holding LLC oraz Tsetsens Mining and Energy LLC wyrażające wolę współpracy Stron w dążeniu do wypracowania porozumienia i zawarcia do końca marca 2014 roku umów ramowych regulujących zasady tej współpracy, w odniesieniu do trzech projektów: dostawy przenośników taśmowych wraz ze zwałowarką, wykonania pełnego studium wykonalności dla kopalni podziemnej Nalaikh oraz dostawy przenośników taśmowych i stacji załadowczej. Podpisane dokumenty mają charakter intencyjny. W razie wypracowania porozumienia odnośnie warunków współpracy, mogą one skutkować zawarciem konkretnych kontraktów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 51
(ulica) (numer)
+48 32 359 63 00 +48 32 359 66 77
(telefon) (fax)
sekretariat@famur.com.pl www.famur.com
(e-mail) (www)
634-012-62-46 270641528
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Waldemar Łaski Prezes Zarządu
2013-10-21 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2k96kt

Podziel się opinią

Share
d2k96kt
d2k96kt