Trwa ładowanie...
d2r00b0
espi

FAMUR S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR (43/2013)

FAMUR S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR (43/2013)
Share
d2r00b0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAMUR S.A. przekazuje informację, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 30 września 2013r. tj. opublikowania raportu bieżącego nr 42/2013 zawarły ze sobą szereg umów jednostkowych, których łączna wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na 30 czerwca 2013r., tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu półrocznego. Tym samym łączna wartość tych umów spełnia kryterium uznania ich za znaczącą umowę. Łączna wartość netto zawartych umów, o których Emitent powziął wiadomość w okresie od 30 września 2013r. do 21 października 2013r. wynosi 96.000.672,35 zł. Umową o największej wartości jest umowa pożyczki na kwotę 30.000.000 zł, datowana na dzień 18 października 2013r. zawarta pomiędzy REMAG S.A. (Pożyczkodawca) a FAZOS S.A. (Pożyczkobiorca). Pożyczkodawca przekaże pożyczkobiorcy kwotę pożyczki do dnia 25 października 2013r. Strony ustaliły oprocentowanie pożyczki w oparciu o stawkę WIBOR1M powiększoną o marżę. Odsetki będą naliczane w okresach
miesięcznych i płatne ostatniego dnia każdego miesiąca. Termin spłaty pożyczki ustalono na dzień 13 listopada 2013r. Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 663.199 tys. zł wg. stanu na dzień 30.06.2013r. wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu półrocznego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 51
(ulica) (numer)
+48 32 359 63 00 +48 32 359 66 77
(telefon) (fax)
sekretariat@famur.com.pl www.famur.com
(e-mail) (www)
634-012-62-46 270641528
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Waldemar Łaski Prezes Zarządu
2013-10-21 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2r00b0

Podziel się opinią

Share
d2r00b0
d2r00b0