Trwa ładowanie...
d2hkoi3
espi

FAMUR S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Famur S.A. (33/2010)

FAMUR S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Famur S.A. (33/2010)

Share
d2hkoi3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-23
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Famur S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 20 stycznia 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
Załączniki
Plik Opis
NWZ_Famur.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Famur S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hkoi3

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Waldemar Łaski Prezes Zarządu
2010-12-23 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hkoi3

Podziel się opinią

Share
d2hkoi3
d2hkoi3