Trwa ładowanie...
dn4so4w

FARMACOL - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub w celach inwestycyjn...

FARMACOL - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub w celach inwestycyjnych (4/2011)

Share
dn4so4w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FARMACOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Realizacja programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub w celach inwestycyjnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Farmacol S.A. informuje, że w dniu 12 stycznia 2011 roku otrzymał informację od Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, żew dniach 10-11 stycznia 2011 roku w wykonaniu umowy o świadczeniu usług brokerskich i prowadzeniu rachunku inwestycyjnego w obrocie zorganizowanym papierami wartościowymi z dnia 09.05.2008 r, działając w imieniu własnym, ale na zlecenie Farmacol S.A., Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nabył 6993 akcje własne emitenta, każda o wartości nominalnej 1 złoty każda, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje nabyte zostały w ramach programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub w celach inwestycyjnych, realizowanego w granicach upoważnienia wynikającego z uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Farmacol S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku, w celu ich dalszej odsprzedaży Emitentowi.Nabyte przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. akcje własne Emitenta dają 6993 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Farmacol S.A. i stanowią 0,0299% kapitału zakładowego Spółki. Średnia jednostkowa cena nabycia tych akcji wyniosła 39,98 PLN.Łącznie od dnia rozpoczęcia realizacji programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub w celach inwestycyjnych w ramach tego programu nabyto 49.535 akcje dające prawo do 49.535 głosów co stanowi 0,1578% głosów na WZA Spółki i 0,2117% kapitału zakładowego Spółki. Średnia cena nabycia jednej akcji w ramach tego programu wyniosła 39,91 PLN.Po odkupieniu akcji od Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA, Emitent będzie posiadał łącznie 369.943 akcje własne, stanowiących 1,5810% kapitału zakładowego Emitenta i dających 1,1782% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Barbara Kaszowicz Wiceprezes Zarządu
2011-01-12 Krzysztof Sitko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

Podziel się opinią

Share
dn4so4w
dn4so4w