Trwa ładowanie...
d4hcuia
espi

FARMACOL - Zmiana firmy oraz siedziby spółki zależnej emitenta. (2/2013)

FARMACOL - Zmiana firmy oraz siedziby spółki zależnej emitenta. (2/2013)
Share
d4hcuia
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
FARMACOL
Temat
Zmiana firmy oraz siedziby spółki zależnej emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Farmacol S.A. ? Emitent ? podaje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym otrzymał od swojej spółki zależne informację, iż 8 stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował zmianę firmy tej spółki zależnej Emitenta: z dotychczasowej: AZO-SERWIS Sp. z o.o. na nową: FARMACOL ? LOGISTYKA Sp. z o.o. oraz jednocześnie zmianę siedziby tej spółki: z ul. Długiej 23/25, 00 ? 238 Warszawa na ul. Rzepakową 2, 40 ? 541 Katowice. Dokonana zmiana jest elementem procesu porządkowania Grupy Kapitałowej Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FARMACOL SA
(pełna nazwa emitenta)
FARMACOL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-541 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Rzepakowa 2
(ulica) (numer)
038 208 06 00 038 202 24 97
(telefon) (fax)
farmacol@farmacol.com.pl farmacol.com.pl
(e-mail) (www)
634-00-23-629 273352747
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Andrzej Smuga Prezes Zarządu
2013-01-15 Barbara Kaszowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hcuia

Podziel się opinią

Share
d4hcuia
d4hcuia