Trwa ładowanie...
d2rvs54

FASING - Transakcje spółki zależnej na wartość umowy znaczącej. (3/2011)

FASING - Transakcje spółki zależnej na wartość umowy znaczącej. (3/2011)

Share
d2rvs54

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FASING | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje spółki zależnej na wartość umowy znaczącej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że Spółka zależna Kettenwerk Becker - Pruente GmbH (Niemcy) w ramach współpracy ze Spółką Becker- Pruente Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach, otrzymała w dniu wczorajszym tj. 18 stycznia 2011 r. zamówienie na wartość 495,3 tys. zł. Przedmiotem tego zamówienia są łańcuchy górnicze.Wartość jednostkowych kilkakrotnych zamówień w okresie od dnia 11 stycznia 2010 roku do dnia wczorajszego tj.18 stycznia 2011 roku, włączając powyższe zamówienie, wynosi 5.464,0 tys. zł. Przedmiotem tych zamówień były łańcuchy górnicze, zgrzebła i zamki.Zamówieniem o największej wartości złożonym w tym okresie jest zamówienie na łańcuchy górnicze z dnia 09.12.2010r. na wartość 556,6 tys. zł.Spółka Becker- Pruente Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach w tym samym okresie skierowała do Spółki Kettenwerk Becker - Pruente GmbH (Niemcy) zamówienie na wartość 254,4 tys. zł., którego przedmiotem były zgrzebła.Za kryterium uznania za
umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień: 30.09.2010 r. wynosił 54.841,5 tys. zł.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rvs54

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Zdzisław Bik Prezes Zarządu
2011-01-19 Grażyna Dudek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rvs54

Podziel się opinią

Share
d2rvs54
d2rvs54