Trwa ładowanie...
dxopdlq
dxopdlq
espi

FAST FINANCE S.A. - Uchwała GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcji spółki Fast Finance S.A. w zwi ...

FAST FINANCE S.A. - Uchwała GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcji spółki Fast Finance S.A. w związku z ich scaleniem (26/2014)
Share
dxopdlq

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FAST FINANCE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwała GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcji spółki Fast Finance S.A. w związku z ich scaleniem | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - wniosek o zwolnienie z publikacji informacji zawartek w raportach kwartalnych i półrocznych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku, informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?) w dniu 19 listopada 2014 roku podjął Uchwałę nr 1300/2014 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki Fast Finance S.A., w związku z przeprowadzaniem procesu scalania akcji Emitenta. Po rozpatrzeniu wniosku Fast Finance S.A. o zawieszenie notowań akcji Emitenta w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd GPW, działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy, postanowił zawiesić obrót akcjami spółki Fast Finance S.A. oznaczonymi kodem "PLFSTFC00012" od dnia 25 listopada 2014 roku do dnia 8 grudnia 2014 roku (włącznie). Zlecenia maklerskie na akcje spółki Fast Finance S.A., przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 24 listopada 2014 roku (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu. W okresie zawieszenia zlecenia
maklerskie na akcje spółki Fast Finance S.A. nie będą przyjmowane. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FAST FINANCE S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-035 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Agrestowa 112
(ulica) (numer)
(71) 361 20 42 (71) 361 20 42
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
8992510954 933006546
(NIP) (REGON)
dxopdlq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Jacek Longin Daroszewski Prezes Zarządu Jacek Longin Daroszewski
2014-11-20 Jacek Zbigniew Krzemiński Wiceprezes Zarządu Jacek Zbigniew Krzemiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxopdlq

Podziel się opinią

Share
dxopdlq
dxopdlq