Trwa ładowanie...
d3sdzbt

FAST FINANCE S.A. - Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności (16/2012)

FAST FINANCE S.A. - Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności (16/2012)

Share
d3sdzbt
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-07
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Fast Finance S.A. informuje, że w dniu 07 grudnia 2012r. roku powziął informację o wygranym przetargu na zakup pakietu wierzytelności od Euro Bank S.A. Wartość nominalna pakietu wierzytelności, o którym mowa powyżej wynosi 32 104 305,75 PLN, przy czym wartość pakietu może ulec nieznacznej zmianie. Cena zakupu pakietu wynosi 9,11% wartości nominalnej pakietu. Emitent wskazuje również, iż zakup pakietu może nastąpić przez Fast Finance S.A. lub przez zarządzany przez Fast Finance Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Fast Finance. Spółka wskazuje, że cena nabycia pakietu nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, jednak spółka uznaje powyższy pakiet wierzytelności za istotny ze względu na jego wartość. Zarząd Emitenta, osobnym raportem bieżącym, niezwłocznie poinformuje o zawarciu umowy związanej z wygranym przetargiem.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sdzbt

| | | FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FAST FINANCE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-035 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Agrestowa | | 112 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 361 20 42 | | (71) 361 20 42 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@fastfinance.pl | | www.fastfinance.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899-251-09-54 | | 933-006-546 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Jacek Longin Daroszewski Prezes Zarządu Jacek Longin Daroszewski
2012-12-07 Jacek Zbigniew Krzemiński Wiceprezes Zarządu Jacek Zbigniew Krzemiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sdzbt

Podziel się opinią

Share
d3sdzbt
d3sdzbt