Trwa ładowanie...
d247o8u
d247o8u
espi

FEERUM S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 1/2015 (1/2015)

FEERUM S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 1/2015 (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d247o8u

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | korekta | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FEERUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 1/2015 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FEERUM S.A. dokonuje korekty raportu bieżącego nr 1/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. Korekta wynika z popełnionej oczywistej omyłki. Spółka nie jest obowiązana do sporządzania i nie sporządza sprawozdań skonsolidowanych. Treść raportu nr 1/2015 po korekcie: ?Zarząd FEERUM S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w roku 2015: I. Raporty kwartalne: - za I kwartał 2015 r. ? 15 maja 2015 r. - za III kwartał 2015 r. ? 16 listopada 2015 r. II. Raport roczny za 2014 r. ? 20 marca 2015 r. III. Raport za I półrocze 2015 r. ? 31 sierpnia 2015 r. Ponadto, Spółka informuje, że nie będzie publikować raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2015 r. zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia.? Podstawa prawna: § 6 ust. 2 i § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FEERUM S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-225 CHOJNÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
OKRZEI 6
(ulica) (numer)
+48 76 81 96 738 +48 76 81 96 738
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
691-237-40-93 020517408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-13 IRENA DWORZAK GŁÓWNY KSIĘGOWY/PROKURENT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d247o8u

Podziel się opinią

Share
d247o8u
d247o8u