Trwa ładowanie...
d32vd5v
d32vd5v
espi

FEERUM S.A. - Zmiana prognozy na rok 2013 (37/2013)

FEERUM S.A. - Zmiana prognozy na rok 2013 (37/2013)
Share
d32vd5v

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FEERUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana prognozy na rok 2013 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki FEERUM S.A. ("Spółka") informuje o zmianie prognozy wyników finansowych na 2013 rok w stosunku do prognoz opublikowanych w dniu 22 maja 2013 r. raportem bieżącym nr 15/2013. Dotychczasowa prognoza finansowa Grupy Kapitałowej FEERUM S.A. opublikowana 22 maja 2013 roku zakłada osiągniecie następujących wyników finansowych: ? Przychody ze sprzedaży ? 72.120 tys. zł ? EBITDA ? 14.020 tys. zł ? Zysk netto ? 10.112 tys. zł Zweryfikowana prognoza Grupy Kapitałowej FEERUM S.A. zakłada osiągnięcie następujących wyników finansowych: ? Przychody ze sprzedaży ? 87.627 tys. zł ? EBITDA ? 16.079 tys. zł ? Zysk netto ? 12.062 tys. zł Wzrost przychodów ze sprzedaży wynika z szerokiego portfela zamówień oraz wzmocnienia pozycji na rynku krajowym. Uzyskanie EBITDA i zysku netto na poziomie wyższym od zakładanego wcześniej jest wynikiem lepszych od zakładanych przychodów ze sprzedaży. Prognoza finansowa nie została poddana w żadnym stopniu ocenie biegłego rewidenta. Ocena możliwości realizacji prognoz będzie
dokonywana co najmniej raz na kwartał i będzie zamieszczana w raportach okresowych. W sytuacji wystąpienia rozbieżności wartości prognozowanych kwot o co najmniej 10% w jednej z trzech podanych pozycji wynikowych, Zarząd FEERUM S.A. niezwłocznie przekaże raportem bieżącym korektę prognozy. Korekta ta będzie stanowiła nową prognozę wyników Grupy Kapitałowej FEERUM S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FEERUM S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-225 CHOJNÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
OKRZEI 6
(ulica) (numer)
+48 76 81 96 738 +48 76 81 96 738
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
691-237-40-93 020517408
(NIP) (REGON)
d32vd5v

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 DANIEL JANUSZ PREZES ZARZĄDU
2013-10-21 MIECZYSŁAW MIETELSKI CZŁONEK ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32vd5v

Podziel się opinią

Share
d32vd5v
d32vd5v