Trwa ładowanie...
d1wlqt1
d1wlqt1
espi

FEERUM S.A. - Zmiana terminu przekazywania raportu kwartalnego za III kwartał 2013. (40/2013)

FEERUM S.A. - Zmiana terminu przekazywania raportu kwartalnego za III kwartał 2013. (40/2013)
Share
d1wlqt1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-29
Skrócona nazwa emitenta
FEERUM S.A.
Temat
Zmiana terminu przekazywania raportu kwartalnego za III kwartał 2013.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FEERUM S.A. informuje , iż zmianie uległa data przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 rok, w stosunku do terminu przekazanego w raporcie bieżącym nr 7/2013 z dnia 14 maja 2013 r. Poprzedni termin przekazania "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku ? 14 listopada 2013 r. Aktualny termin przekazania "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku ? 06 listopada 2013 r. Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowany raport kwartalny będzie zawierał kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia. Podstawa prawna: § 103 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FEERUM S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-225 CHOJNÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
OKRZEI 6
(ulica) (numer)
+48 76 81 96 738 +48 76 81 96 738
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
691-237-40-93 020517408
(NIP) (REGON)
d1wlqt1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 MIECZYSŁAW MIETELSKI CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-29 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wlqt1

Podziel się opinią

Share
d1wlqt1
d1wlqt1