Trwa ładowanie...
d16t4kv

FERRO S.A. - Informacja o niestosowaniu zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (8/2015)

FERRO S.A. - Informacja o niestosowaniu zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (8/2015)

Share
d16t4kv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-15
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Informacja o niestosowaniu zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Ferro SA informuje, że Spółka nie stosuje Dobrej Praktyki II pkt.1 ppkt.9a oraz Dobrej Praktyki IV pkt.10. Spółka nie dokonuje zapisu w formie audio lub wideo przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia oraz nie zapewnia możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Ze względu na wielkość Spółki, koszty związane z zapewnieniem akcjonariuszom możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej oraz dotychczasową ilość akcjonariuszy zgłaszających się i biorących udział w obradach Walnego Zgromadzenia, Spółka nie stosowała dotychczas tej zasady. Spółka będzie dążyć do stosowania niniejszej praktyki w przyszłości. Podstawa prawna § 29 ust. 3 regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16t4kv

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FERRO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FERRO S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32-050 | | Skawina | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Przemysłowa | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 12 2562150 | | +48 12 2767607 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 944-20-51-648 | | 356375388 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2015-04-15 Artur Depta Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16t4kv

Podziel się opinią

Share
d16t4kv
d16t4kv