Trwa ładowanie...
d32s32b

FERRO S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 maja 2015 r. (7/2 ...

FERRO S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 maja 2015 r. (7/2015)

Share
d32s32b

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRO S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 maja 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FERRO Spółka Akcyjna (?Spółka?) z siedzibą w Skawinie i adresem, ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000289768, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (?KSH?), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (?Walne Zgromadzenie?) na dzień 19 maja 2015r. o godzinie 10:00 w Skawinie przy ul. Przemysłowej 7, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2014r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2014r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2014r. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, Zarząd przekazuje w załączeniu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej | | | | | | | | | |
| | Formularz do wykonywania prawa głosu.pdf | Formularz do wykonania prawa głosu | | | | | | | | | |
| | Formularz pełnomocnictwa.pdf | Formularz pełnomocnictwa | | | | | | | | | |
| | Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32s32b

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | FERRO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | FERRO S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 32-050 | | Skawina | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Przemysłowa | | 7 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 12 2562150 | | +48 12 2767607 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 944-20-51-648 | | 356375388 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2015-04-15 Artur Depta Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32s32b

Podziel się opinią

Share
d32s32b
d32s32b