Trwa ładowanie...
d3t45d4

FERRUM - Informacja o transakcjach otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych....

FERRUM - Informacja o transakcjach otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych. (4/2011)

Share
d3t45d4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-19
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Informacja o transakcjach otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Ferrum S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 19 stycznia 2011 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) zawiadomienie, w którym Członek Rady Nadzorczej Emitentapoinformował, że podmiot blisko z nim związany w rozumieniu art. 160 ust 2. pkt 4 Ustawy w drodze transakcji zawartych na rynku regulowanym nabył:- w dniu 14 stycznia 2011 - 2983 akcji Emitenta po średniej cenie 14,06 zł za akcję,- w dniu 18 stycznia 2011 - 1236 akcji Emitenta po średniej cenie 14,75 zł za akcję.Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t45d4

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Grzegorz Szymczyk Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk
2011-01-19 Marek Królik Prokurent Marek Królik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t45d4

Podziel się opinią

Share
d3t45d4
d3t45d4