Trwa ładowanie...
d1zqgk5
d1zqgk5
espi

FERRUM - Zmiana wpisu w hipotece stanowiącej zabezpieczenie umowy kredytowej z ING Bankiem Śląski...

FERRUM - Zmiana wpisu w hipotece stanowiącej zabezpieczenie umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. (46/2013)
Share
d1zqgk5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana wpisu w hipotece stanowiącej zabezpieczenie umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie podpisania aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. ("Bank"), Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 22 lipca 2013 r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych, o dokonaniu zmiany wpisu w hipotece umownej kaucyjnej ustanowionej na nieruchomościach położonych w Katowicach przy ul. Porcelanowej. Zgodnie z dokonanym wpisem zmianie - z dnia 30 maja 2016 r. na dzień 31 grudnia 2016 r. - uległ termin, w którym Bank może wystawić tytuł egzekucyjny z ww. hipoteki stanowiącej zabezpieczenie realizacji umowy kredytowej, o której Emitent informował w ww. raporcie bieżącym nr 38/2013 oraz raportach wcześniejszych. O ustanowieniu hipoteki na należących do Emitenta nieruchomościach położonych w Katowicach, jako zabezpieczeniu spłaty przyznanego kredytu wraz z należnymi opłatami i odsetkami, Emitent informował raportem bieżącym nr 35/2009 z dnia
23 kwietnia 2009 r. oraz raportami późniejszymi. Jednocześnie Spółka informuje, iż niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 30 września 2013 r., dostarczy do Banku przedmiotowe zawiadomienie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Porcelanowa 11
(ulica) (numer)
(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94
(telefon) (fax)
ferrum.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-28-794 272581760
(NIP) (REGON)
d1zqgk5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Grzegorz Szymczyk Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk
2013-07-22 Jarosław Zuzelski Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzelski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zqgk5

Podziel się opinią

Share
d1zqgk5
d1zqgk5