Trwa ładowanie...
d18d7mo
espi

FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA S.A. - Zakup akcji Financial Intermediaries Polska S.A. przez wic...

FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA S.A. - Zakup akcji Financial Intermediaries Polska S.A. przez wiceprezesa zarządu (3/2011)
Share
d18d7mo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-21
Skrócona nazwa emitenta
FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA S.A.
Temat
Zakup akcji Financial Intermediaries Polska S.A. przez wiceprezesa zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. informuje, że w dniu 21 listopada 2011 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pana Pawła Osowskiego, dotyczące zawartych przez niego transakcji akcjami Emitenta Financial Intermediaries Polska S.A. Na podstawie otrzymanego zawiadomienia Zarząd Financial Intermediaries Polska S.A. powziął informację o zakupie w okresie od 16.11.2011r. do 18.11.2011r. przez Pana Pawła Osowskiego akcji spółki w ilości 5335 sztuk po średniej cenie 3,80 zł za każdą sztukę, na łączną wartość transakcji 22.985,00 zł. Transakcje miały miejsce na sesjach zwykłych rynku NewConnect.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-828 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
AL. JANA PAWŁA II 15
(ulica) (numer)
+48 (22) 412 21 80 +48 (22) 412 21 80
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Roland Winter Prezes Zarządu Roland Winter

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18d7mo

Podziel się opinią

Share
d18d7mo
d18d7mo