Trwa ładowanie...
d15c5ea

Firmy czekają zmiany w rozliczeniach

Pracodawca nie będzie musiał przygotowywać informacji PIT-11 w trakcie roku, jeśli nie zwróci się o to pracownik.
Zakłada tak rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r.

Share
d15c5ea

Pracodawca nie będzie musiał przygotowywać informacji PIT-11 w trakcie roku, jeśli nie zwróci się o to pracownik. Zakłada tak rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r.

Obecnie pracodawca musi jako płatnik sporządzić PIT-11 (roczna informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek)
do końca lutego następnego roku. Musi go przekazać podatnikowi oraz jego urzędowi skarbowemu.

Jeśli jednak obowiązek poboru zaliczek ustanie w trakcie roku, czyli np. rozwiązana zostanie umowa o pracę, pracodawca sporządza PIT-11 w trakcie roku. Ma na to czas do połowy następnego miesiąca.

d15c5ea

Będą ułatwienia

Nie zawsze jest to konieczne, ponieważ pracownik potrzebuje tego formularza dopiero przy rozliczeniu rocznym. Zdarza się też, że otrzymuje dodatkową wypłatę już po rozwiązaniu umowy i płatnik musi wówczas skorygować PIT-11.

Jest to również duży problem dla agencji pracy tymczasowej, które niejednokrotnie zatrudniają w trakcie roku te same osoby na krótkie okresy. Za każdym razem muszą więc sporządzać za ten czas informację.

Zgodnie z rządowym projektem płatnik będzie miał czas na przygotowanie PIT-11 do końca lutego następnego roku. W trakcie roku sporządzi informację jedynie na pisemny wniosek pracownika. Będzie miał na to 14 dni od złożenia wniosku.

Projekt zakłada też przesunięcie terminu zapłaty zaliczki za grudzień. Dotyczyć to będzie tylko osób pracujących w Polsce, mających ograniczony obowiązek podatkowy i rozliczających swoje przychody bez pośrednictwa płatnika, z tytułu np. działalności wykonywanej osobiście. Obecnie płacą one zaliczki za dany miesiąc do 20. dnia następnego miesiąca. Ministerstwo Finansów chce, by należność za grudzień mogli uregulować do 30 kwietnia następnego roku.

d15c5ea

Co z zaliczkami

Niestety, resort nie przewidział w tym zakresie żadnych zmian dla krajowych firm. Tak jak dotychczas mają płacić do 20 grudnia zaliczki za dwa miesiące – listopad i grudzień – w podwójnej wysokości zaliczki za listopad. Powoduje to, że przedsiębiorcy starają się wydać w listopadzie jak najwięcej, by zwiększyć koszty i obniżyć podatek.

Problem ten chce rozwiązać sejmowa komisja „Przyjazne państwo”, która zaproponowała zapłatę grudniowej należności do 20 stycznia. Decyzja w tej sprawie należy teraz do Sejmu.

Inna proponowana przez MF zmiana to możliwość odliczenia w Polsce zapłaconych za granicą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jednak dotyczy to tylko państw europejskich, a składki nie mogą być wcześniej odliczone za granicą. Wydaje się więc, że niewiele osób z tego skorzysta.

Monika Pogroszewska

d15c5ea

OPINIA:

To dobrze, że ministerstwo zdecydowało się znieść obowiązek sporządzania informacji PIT-11 w trakcie roku podatkowego, gdyż to uciążliwość zarówno dla małych, jak i dla dużych firm. Pracownik potrzebuje tego formularza dopiero przy rozliczeniu rocznym. Jeśli zaś go zgubi, pracodawca musi wystawić mu duplikat. Szkoda natomiast, że resort nie zdecydował się na większe zmiany w terminach płatności zaliczek podatkowych z działalności gospodarczej za grudzień. Może należałoby umożliwić uregulowanie podatku do 30 kwietnia wraz z rozliczeniem rocznym. Przy okazji nowelizacji warto by także uporządkować zapisy dotyczące opłacania zaliczek na podatek.

Anna Misiak,
doradca ds. PIT i ZUS w MDDP

d15c5ea

Podziel się opinią

Share
d15c5ea
d15c5ea