Trwa ładowanie...
d30lmhv

Fitch potwierdził ratingi Poznania na poziomie A-, perspektywa stabilna

Warszawa, 19.10.2015 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi miasta Poznań dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (IDR) na poziomie A-. Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja.

Share
d30lmhv

"Potwierdzenie ratingów bierze pod uwagę nasz niezmieniony scenariusz, zgodnie z którym w średnim okresie Poznań utrzyma dobre wyniki zapewniające bezpieczną obsługę zadłużenia" - czytamy w komunikacie.

Ratingi uwzględniają także dobre wyniki operacyjne miasta, jego umiarkowane zadłużenie bezpośrednie, wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, dobrze zdywersyfikowaną gospodarkę, stabilne otoczenie prawne jednostek samorządu terytorialnego oraz znaczne zobowiązania pośrednie, podano.

"Zgodnie z naszą prognozą w latach 2015-2017 Poznań utrzyma dobre wyniki operacyjne z marżą operacyjną na poziomie 13%-14%. Zakładamy, że nowe władze miasta będą aktywnie dążyły do pozyskania inwestorów, co powinno sprzyjać zwiększeniu bazy podatkowej oraz wzrostowi dochodów podatkowych" - czytamy dalej.

d30lmhv

Fitch prognozuje że wydatki inwestycyjne Poznania w latach 2015-2017 wyniosą 1,9 mld zł i stanowić będą średnio 19% wydatków łącznie, czyli będą kształtować się na poziomie podobnym jak w latach 2010-2014.

Agencja oczekuje także, że zadłużenie bezpośrednie Poznania w latach 2015-2016 ustabilizuje się na poziomie 60% dochodów bieżących, a inwestycje będą finansowane ze znacznych nadwyżek bieżących i dotacji unijnych. Następnie zadłużenie nieznacznie spadnie do poziomu 55% dochodów bieżących. Wyniesie ono 1,59 mld zł na koniec 2017 r. w porównaniu do 1,65 mld zł (61% dochodów bieżących) przewidywanych na koniec 2015 r.

Zgodnie z prognozą, nadwyżka operacyjna w latach 2015-2016 powinna być co najmniej 1,2 razy wyższa niż prognozowana roczna obsługa długu. Wskaźnik spłaty długu w latach 2015-2017 powinien ustabilizować się na poziomie pięciu lat, czyli takim samym, jak w 2014 r. i być niższy niż średnia zapadalność długu wynosząca siedem lat.

"Ratingi mogą zostać podniesione, jeśli Miasto Poznań trwale osiągnie marżę operacyjną powyżej 15% i zmniejszy się wzrost zadłużenia ogółem i zobowiązań pośrednich, oraz pod warunkiem, że zostanie podniesiony rating Polski (A-/Perspektywa Stabilna). Ratingi Miasta Poznań mogą zostać obniżone w wyniku trwałego spadku marży operacyjnej poniżej 10% lub w wyniku znacznego wzrostu zadłużenia bezpośredniego, co spowoduje, że wskaźnik spłaty długu Miasta przekroczy 10 lat (2014 r.: 4,9 lat)" - napisano także.

(ISBnews)

d30lmhv

Podziel się opinią

Share
d30lmhv
d30lmhv