Trwa ładowanie...
d2aha4h
d2aha4h
espi

FLUID S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (9/2015)

FLUID S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (9/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2aha4h

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FLUID S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fluid S.A. z siedzibą w Sędziszowie, w dniu 4 maja 2015 roku otrzymał od Roberta GUBAŁY zawiadomienie o następującej treści: ?Szanowni Państwo! w związku z faktem, że w przesłanym przez mnie zawiadomieniu stwierdziłem błąd polegający na podaniu błędnej daty w ostatnim akapicie zawiadomienia oraz błędnym wskazaniu rynku i liczby posiadanych akcji w załączeniu przesyłam sprostowaną treść zawiadomienia. Wyjaśniam jednocześnie, iż informacja o aktualnym stanie posiadania akcji wskazanym w ostatnim piśmie na dzień 15.04.2015 roku odnosi się w rzeczywistości do dnia złożenia zawiadomienia, tj. na dzień 20.04.2015 roku, a transakcje odbyły się na rynku ASO. Zawiadomienie w trybie art. 69 ? Ustawy o ofercie publicznej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku ? o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439), zawiadamiam o transakcjach
skutkujących zmniejszeniem w dniu 16 kwietnia 2015 roku o więcej niż 2% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Fluid S.A. W wyniku zleceń kupna i sprzedaży akcji na rynku ASO w dniach od 20.01.2015 roku do 16.04.2015 roku, nastąpiło zmniejszenie posiadania akcji o 2 253 380 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt), stanowiących 7,04% w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu FLUID S.A. Średnia cena sprzedaży akcji wynosiła 1,25 zł. W wyniku sprzedaży na rynku akcji na rynku ASO w dniu 16.04.2015 roku nastąpił obowiązek informacyjny zmniejszenia poziomy o więcej niż dwa procent głosów na WZA FLUID poprzez zmniejszenie ilości posiadanych akcji o 1 632 525 (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć) oraz zmniejszenie ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Fluid S.A., stanowiących 5,10% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na WZA FLUID S.A. Średnia cena sprzedaży akcji wynosiła
1,29 zł. Przed wyżej wymienionymi transakcjami posiadałem 7 950 038 (słownie: siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy trzydzieści osiem) akcje stanowiące 24,53% w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Fluid. Na dzień 20.04.2015 roku posiadam 5 696 658 (słownie: pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem) akcje stanowiące 17,80% (słownie:) w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Fluid.? Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Jan Gładki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2aha4h

Podziel się opinią

Share
d2aha4h
d2aha4h