Trwa ładowanie...
d247o8u
d247o8u
espi

FLY.PL - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A spółki FLY.PL S.A. na rynku NewConnec ... - EBI

FLY.PL - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A spółki FLY.PL S.A. na rynku NewConnect (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d247o8u
NEW CONNECT
Raport EBI nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-13
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A spółki FLY.PL S.A. na rynku NewConnect
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje,iż w dniu 12 marca 2015 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjął uchwałę Nr 235/2015 w sprawie określenia 16 marca 2015 roku, jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, 20 400 000 (dwudziestu milionów czterystu tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLFLYPL00017 .Akcje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą FLYPL i oznaczeniem FLY. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d247o8u

Podziel się opinią

Share
d247o8u
d247o8u