Trwa ładowanie...
d4fzy1p
espi

FON - Informacja akcjonariusza dotycząca bezpośredniej i pośredniej zmiany stanu posiadania akcji ...

FON - Informacja akcjonariusza dotycząca bezpośredniej i pośredniej zmiany stanu posiadania akcji Emitenta. (95/2014)
Share
d4fzy1p
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 95 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-23
Skrócona nazwa emitenta
FON
Temat
Informacja akcjonariusza dotycząca bezpośredniej i pośredniej zmiany stanu posiadania akcji Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.10.2014r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 23.10.2014r. w sprawie zmiany w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w wyniku rejestracji przez Sąd Rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Emitenta oraz nabyciu akcji Spółki, 2. Pana Damiana Patrowicza z dnia 23.10.2014r. w sprawie pośredniej zmiany w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w wyniku rejestracji przez Sąd Rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Emitenta oraz pośrednim nabyciu akcji Spółki, 3. Pana Mariusza Patrowicza z dnia 23.10.2014r. w sprawie pośredniej zmiany w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w wyniku rejestracji przez Sąd Rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Emitenta oraz pośrednim nabyciu akcji Spółki. Pełną treść otrzymanych zawiadomień zawierają załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
DJ 23.10.14.pdf
DM 23.10.14.pdf
MP 23.10.14.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FON SA
(pełna nazwa emitenta)
FON Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
24 367 31 32 24 367 31 32
(telefon) (fax)
biuro@fon-sa.pl www.fon-sa.pl
(e-mail) (www)
548-007-58-44 070009914
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Robert Ogrodnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fzy1p

Podziel się opinią

Share
d4fzy1p
d4fzy1p