Trwa ładowanie...
d2fe502
espi
31-01-2013 21:17

FON - Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. (8/2013)

FON - Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. (8/2013)

Share
d2fe502

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że niniejszym dokonuje zmiany harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku 2013 opublikowanego raportem bieżącym nr 2/2013 z dnia 23.01.2013 r. Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych obejmuje datę publikacji raportu rocznego z daty 21.03.2013 r. na dzień 30.04.2013 r. oraz w związku z czym Emitent informuje, że będzie publikował raport kwartalny za IV kwartał roku 2012 r. Wobec powyższego Emitent informuje, że aktualny harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2013 r. jest następujący: Raporty kwartalne publikowane przez spółkę w roku 2013 będą w następujących datach: Skonsolidowany raport za IV kwartał 2012 r. ? 01 marca 2013 r. Skonsolidowany raport za I kwartał 2013 ? 15 maja 2013 r. Skonsolidowany raport za III kwartał 2013 ? 14 listopada 2013 r. Emitent informuje, że na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn zm.) (dalej: Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych) zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informacje finansową w zakresie określonym w § 83 ust. 1 wyżej wskazanego rozporządzenia. Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2013. Raporty roczny oraz skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2012 rok zostaną opublikowane w dniu w dniu 30.04.2013 r. Raport półroczny za pierwsze półrocze 2013 r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 30.08.2013 r. Emitent informuje, że na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych zamierza opublikować skonsolidowany rozszerzony raport półroczny
zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fe502

| | | FON SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FON | | Inne | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Padlewskiego | | 18c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 367 31 32 | | 24 367 31 32 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@fon-sa.pl | | www.fon-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 548-007-58-44 | | 070009914 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Izabela Jarota-Wahed Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fe502
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2fe502
d2fe502