Trwa ładowanie...
d3m7pnv
d3m7pnv
espi

FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Kupno akcji przez Prezesa Zarządu. (20/2012)

FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Kupno akcji przez Prezesa Zarządu. (20/2012)
Share
d3m7pnv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-13
Skrócona nazwa emitenta
FOREVER ENTERTAINMENT S.A.
Temat
Kupno akcji przez Prezesa Zarządu.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że: w dniu 13 grudnia 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Zbigniewa Dębickiego - Prezesa Zarządu, o zakupie przez niego 3100 akcji zwykłych na okaziciela Forever Entertainment S.A. po średniej cenie jednostkowej 0,93 PLN. Kupno akcji nastąpiło w dniu 13 grudnia 2012 roku, w transakcjach zwykłych na rynku NewConnect. W trybie dodatkowym Pan Zbigniew Dębicki poinformował, że planuje dalszy zakup akcji w najbliższych dniach.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOREVER ENTERTAINMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FOREVER ENTERTAINMENT S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śląska 35/37
(ulica) (numer)
58 728 23 43 58 712 62 59
(telefon) (fax)
biuro@forever-entertainment.com www. forever-entretainment.com
(e-mail) (www)
5833112205 221122120
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Zbigniew Dębicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m7pnv

Podziel się opinią

Share
d3m7pnv
d3m7pnv