Trwa ładowanie...
d2um0pr
d2um0pr
espi

FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Sprzedaż akcji przez członka Rady Nadzorczej (15/2011)

FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Sprzedaż akcji przez członka Rady Nadzorczej (15/2011)
Share
d2um0pr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-21
Skrócona nazwa emitenta
FOREVER ENTERTAINMENT S.A.
Temat
Sprzedaż akcji przez członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że: w dniu 20 lipca 2011 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Marcina Biniasia ? członka Rady Nadzorczej, o sprzedaży przez niego 5.819 akcji zwykłych na okaziciela Forever Entertainment S.A. po cenie jednostkowej 7,40 PLN. Sprzedaż akcji nastąpiła dnia 15 lipca 2011 roku w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOREVER ENTERTAINMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FOREVER ENTERTAINMENT S.A. informatyka
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śląska 35/37
(ulica) (numer)
58 728 23 43 58 712 62 59
(telefon) (fax)
biuro@forever-entertainment.com www.forever-entertainment.com
(e-mail) (www)
583 311 22 05 221122120
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Zbigniew Dębicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2um0pr

Podziel się opinią

Share
d2um0pr
d2um0pr