Trwa ładowanie...
d3958hf

FOTA S.A. - FOTA S.A. ? udzielenie prokury łącznej (22/2011)

FOTA S.A. - FOTA S.A. ? udzielenie prokury łącznej (22/2011)

Share
d3958hf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-25
Skrócona nazwa emitenta
FOTA S.A.
Temat
FOTA S.A. ? udzielenie prokury łącznej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wyrażeniu przez Radę Nadzorczą w dniu 24.11.2011 r., na podstawie § 17 ust. 2 pkt 16 Statutu FOTA S.A., zgody na udzielenie prokury łącznej. Tym samym z dniem 24.11.2011 r. udzielono prokury łącznej Panu Adrianowi Smeja. Pan Adrian Smeja jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, na którym w 1999 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii. Ponadto ukończył w 2005 r. studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. W latach 1999 ? 2002 pracował w ARTHUR ANDERSEN Sp. z o.o., następnie w latach 2002 r. - 2011 r. w ERNST & YOUNG AUDIT Sp. z o.o. Pan Adrian Smeja nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej w stosunku do FOTA S.A. spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3958hf

| | | FOTA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FOTA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-506 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stryjska 24 | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 690 66 10 | | 058 662 40 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro_zarzadu@fota.pl | | www.fota.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 589-17-50-856 | | 192598184 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Radosław Wojtkiewicz Członek Zarządu
2011-11-25 Adrian Smeja Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3958hf

Podziel się opinią

Share
d3958hf
d3958hf