Trwa ładowanie...
d4bfzvc
espi

FOTA S.A. - Informacja na temat osób będących kandydatami do Rady Nadzorczej (11/2011)

FOTA S.A. - Informacja na temat osób będących kandydatami do Rady Nadzorczej (11/2011)
Share
d4bfzvc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja na temat osób będących kandydatami do Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FOTA S.A. w Gdyni informuje, że w związku ze zwołaniem na dzień 17 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOTA S.A., na którym w ramach punktu 10 g) porządku obrad zostanie dokonany wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, wpłynęła kandydatura zgłoszona przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. (wykonujący umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy), która zostanie poddana pod głosowanie: Jan Woźniak ukończył Szkołę Główną Handlową (Handel Zagraniczny, Bankowość i Finanse). Posiada licencję maklera papierów wartościowych. W latach 1994 ? 2001 pracował w Citibank (Poland) S.A. początkowo jako kierownik ds. rozwoju produktów pionu skarbu, następnie kolejno jako kierownik ds. ryzyka rynkowego pionu skarbu, sekretarz komitetu zarządzania aktywami i pasywami banku, dyrektor ds. sprzedaży pionu skarbu. W latach 2001 ? 2004 pracował w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na stanowisku dyrektora ds. sprzedaży pionu skarbu, zastępcy dyrektora
zarządzającego pionu skarbu. Od 2004 r. do 2008 r. zajmował stanowisko członka zarządu, dyrektora zarządzającego pionu skarbu w HSBC Bank Polska S.A. Od 2009 r. pełni funkcję prezesa zarządu w DSW AFM Sp. z o.o. Ponadto jest członkiem licznych rad nadzorczych: od 2008 r. w BOMI S.A., od 2009 r. w Euro-Guard Sp. z o.o., od 2009 r. w Rabat Service S.A., od 2009 r. w Sygnity S.A. od 2010 r. w Pfleiderer S.A., od 2010 r. w Polimex ? Mostostal S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOTA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FOTA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-506 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stryjska 24 24
(ulica) (numer)
058 690 66 10 058 662 40 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@fota.pl www.fota.pl
(e-mail) (www)
589-17-50-856 192598184
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Paweł Gizicki Prezes Zarządu
2011-06-15 Karol Dudij Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bfzvc

Podziel się opinią

Share
d4bfzvc
d4bfzvc