Trwa ładowanie...
d3yvay5
d3yvay5
espi

FOTA S.A. - Postanowienie o udzieleniu Emitentowi zabezpieczenia roszczenia o ograniczenie wykona...

FOTA S.A. - Postanowienie o udzieleniu Emitentowi zabezpieczenia roszczenia o ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego poprzez zobowiązanie do zaprzestania prowadzenia egzekucji (9/2014)
Share
d3yvay5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Postanowienie o udzieleniu Emitentowi zabezpieczenia roszczenia o ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego poprzez zobowiązanie do zaprzestania prowadzenia egzekucji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informacje, iż Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Bank) o udzielenie zabezpieczenia postanowił udzielić Emitentowi zabezpieczenia roszczenia o ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez Bank z dnia 16 lipca 2013 r. (nr 253/DRWA1/13) zaopatrzonego klauzulę wykonalności nadaną postanowieniem Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego w Gdyni VI Wydział Gospodarczy z dnia 28 września 2013 r. (sygn. akt VI GCo 644/13) poprzez zobowiązanie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Krzysztofa Mówińskiego do zaprzestania prowadzenia egzekucji w sprawie KM 1599/13 z przedmiotów majątkowych uprawnionego, na których na rzecz Banku
nie ustanowiono zabezpieczenia wierzytelności stwierdzonej wyżej wymienionym tytułem wykonawczym w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego lub przeniesienia na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa t.j. zabezpieczeń wskazanych w art. 273 ust.2 i 3 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 2003, nr 60, poz.535 z poźn.zm). Jednocześnie Sąd wyznaczył uprawnionemu dwutygodniowy termin do wytoczenia powództwa przeciwko obowiązanemu o ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez Bank z dnia 16 lipca 2013 r. (nr 253/DRWA1/13) zaopatrzonego klauzulę wykonalności nadaną postanowieniem Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego w Gdyni VI Wydział Gospodarczy z dnia 28 września 2013 r. (sygn. akt VI GCo 644/13) pod rygorem upadku zabezpieczenia. Dnia 5 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy stwierdził natychmiastową wykonalność niniejszego orzeczenia (sygn. akt IX GCo 40/14). Przedmiotowe postępowanie egzekucyjne o wszczęciu którego Spółka
poinformowała w raporcie bieżącym nr 1/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r., jest następstwem wypowiedzenia przez Bank umowy o kredyt obrotowy oraz umowy o udzielenie linii na otwieranie akredytyw własnych z możliwością finansowania o czym Emitent oznajmił w raporcie bieżącym nr 22/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
(pełna nazwa emitenta)
FOTA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-506 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stryjska 24
(ulica) (numer)
58 690 66 10 58 662 40 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@fota.pl www.fota.pl
(e-mail) (www)
589-17-50-856 192598184
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Michael Kowalik Członek Zarządu
2014-02-21 Bartłomiej Serek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yvay5

Podziel się opinią

Share
d3yvay5
d3yvay5