Trwa ładowanie...
d8z64eu
d8z64eu
espi

FOTA S.A. - Propozycje układowe (44/2013)

FOTA S.A. - Propozycje układowe (44/2013)
Share
d8z64eu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Propozycje układowe | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki FOTA S.A. (Emitent, Dłużnik) w nawiązaniu do raportu bieżącego 40/2013 z 13 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia upadłości Emitenta z możliwością zawarcia układu, podaje do publicznej wiadomości główne elementy propozycji układowych: 1. Wierzyciele finansowi zabezpieczeni rzeczowo na majątku Dłużnika (Kategoria I): a. Umorzenie 20% długu b. Odroczenie spłaty kapitału do 10 miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu, nie wcześniej niż do 30 stycznia 2015 roku c. Spłata pozostałych 80% zobowiązań, począwszy od 11 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu, nie wcześniej niż od 30 stycznia 2015 roku w drodze stopniowego obniżania (amortyzacji) limitów kredytowych według schematu: ? 5% kapitału początkowego w 2015 roku ? 10% kapitału początkowego w 2016 roku ? 15% kapitału początkowego w kolejnych trzech latach (2017-2019) ? 20% kapitału początkowego w kolejnych w 2020 roku d. Odsetki naliczane zgodnie z
warunkami umownymi obowiązującymi na dzień 1 stycznia 2013 r. (tj. w warunkach braku naruszeń postanowień umów przez Dłużnika) przez cały okres spłaty długu głównego. 2. Pozostali wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo na majątku Dłużnika (Kategoria II): a. Umorzenie 20% długu b. Odroczenie spłaty zadłużenia do końca 2 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu, c. Spłata pozostałych 80% zadłużenia w trzydziestu równych miesięcznych ratach płatnych na koniec każdego kolejnego miesiąca, począwszy od 2 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu d. Umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych 3. Wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo powyżej kwoty 100.000 zł (Kategoria III): a. Umorzenie 20% długu b. Odroczenie spłaty zadłużenia do końca 2 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu c. Spłata pozostałych 80% zadłużenia w trzydziestu równych miesięcznych ratach płatnych na koniec
każdego kolejnego miesiąca, począwszy od 2 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu d. Umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych 4. Wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo o wartości wierzytelności od 50.001 zł do 100.000 zł (Kategoria IV): a. Umorzenie 10 % długu b. Odroczenie spłaty zadłużenia do końca 4 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu c. Spłata pozostałych 90% zadłużenia w osiemnastu równych miesięcznych ratach płatnych na koniec każdego kolejnego miesiąca, począwszy od 4 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu d. Umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych 5. Wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo o wartości wierzytelności od 10.001 zł do 50.000 zł (Kategoria V): a. Umorzenie 5 % długu b. Odroczenie spłaty zadłużenia do końca 3 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu c. Spłata pozostałych 95%
zadłużenia w dwunastu równych miesięcznych ratach płatnych na koniec każdego kolejnego miesiąca, począwszy od 3 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu d. Umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych 6. Wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo poniżej kwoty 10.000 zł (Kategoria VI): a. Jednorazowa spłata zadłużenia w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu b. Umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych 7. Pracownicy, ZUS, zobowiązania publicznoprawne (jeśli się pojawią do dnia ogłoszenia upadłości) (Kategoria VII): a. 100% spłaty całości długu obejmującego należność główną z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOTA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FOTA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-506 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stryjska 24 24
(ulica) (numer)
058 690 66 10 058 662 40 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@fota.pl www.fota.pl
(e-mail) (www)
589-17-50-856 192598184
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 JAKUB FOTA WICEPREZES ZARZĄDU
2013-09-16 RADOSŁAW WOJTKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8z64eu

Podziel się opinią

Share
d8z64eu
d8z64eu