Trwa ładowanie...
d3bwwmq

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d3bwwmq

10.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | PIONEER Pieniężny FIO | | | 174,89 | | 174,91 | Raport bieżący nr | -0,01 | | | | | |
| 12 | / | 2013 | PLOK | mr | PIONEER Lokacyjny | | 13,93 | | | | | | |
| 13,94 | | -0,07 | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2013-04-29 | | PIO2 | | PIONEER Obligacji + FIO | | 52,61 | | | 52,61 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| PI11 | | Skrócona nazwa emitenta | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | | 113,84 | | 113,84 | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| PI12 | | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | |
| 122,53 | | 122,54 | Temat | -0,01 | | | | | | | | | |
| | | PI15 | | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | | | 10,38 | | 10,39 | | -0,10 | | |
| | | EFZA | | | | | | | | | | | |
| PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | | 191,86 | Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Emitenta | 191,89 | | | | | | | | | |
| -0,02 | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | PISI | | | PIONEER Stabilnego Inwestowania | | | 10,75 | 10,74 | 0,09 | | | |
| | | PIO1 | | | | | | | | | | | |
| PIONEER Zrównoważony FIO | 119,39 | | 119,35 | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | 0,03 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| PIAA | | Treść raportu: | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | | 6,25 | | 6,25 | | 0,00 | | | | |
| | | | PIO3 | | | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,29 | | | | | | |
| 23,26 | | 0,13 | | | | | | | | | | | |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,89 | 9,87 | 0,20 | | | | | | | | | |
| PI13 | Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z treścią ust. 1 pk 5) rozdziału II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w brzmieniu ustalonym Uchwałą Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku, informuje, że w dniu 27 kwietnia 2013 wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza Spółki o zgłoszeniu kandydatury dr hab. Oskara Kowalewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki w związku ze zwołanym na dzień 7 maja 2013 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, którego porządek obrad przewiduje podjęcie uchwał co do zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym Spółka przekazuje w załączeniu: 1) życiorys kandydata, 2) oświadczenie kandydata, . | PIONEER
Elastycznego Inwest. SFIO | | | | | | | | | | | |
| 11,02 | | 10,99 | Załączniki | 0,27 | | | | | | | | | |
| | | | PIMI | | PIONEER MISS RP FIO | | | 7,34 | | 7,36 | | | -0,27 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | PIDS | Plik | PIONEER Dynamicznych Spółek | Opis | 13,75 | | | | | | | | |
| 13,73 | | CV kandydata do Rady Nadzorczej PanaOskara Kowalewskiego.pdf | 0,15 | | | | | | | | | | |
| Życiorys kandydata | | | | | | | | | | | | | |
| PIOE | | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | Oświadczenie - zgoda na kandydowanie do RN_Bakalland.doc.pdf | 42,09 | Oświadczenie kandydata | | | | | | | | |
| 42,14 | -0,12 | | | | | | | | | | | | |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,22 | 10,21 | 0,10 | | | | | | | | | |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 36,78 | 36,61 | 0,46 | | | | | | | | | |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,18 | 61,03 | 0,25 | | | | | | | | | |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,46 | 36,33 | 0,36 | | | | | | | | | |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,47 | 66,13 | 0,51 | | | | | | | | | |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,22 | 11,22 | 0,00 | | | | | | | | | |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,50 | 12,50 | 0,00 | | | | | | | | | |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,32 | 11,32 | 0,00 | | | | | | | | | |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,17 | 11,18 | -0,09 | | | | | | | | | |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,01 | 10,01 | 0,00 | | | | | | | | | |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,38 | 10,37 | 0,10 | | | | | | | | | |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,89 | 10,88 | 0,09 | | | | | | | | | |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,37 | 10,38 | -0,10 | | | | | | | | | |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,50 | 14,45 | 0,35 | | | | | | | | | |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,76 | 12,73 | 0,24 | | | | | | | | | |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,30 | 8,24 | 0,73 | | | | | | | | | |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,00 | 7,96 | 0,50 | | | | | | | | | |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,11 | 8,08 | 0,37 | | | | | | | | | |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,60 | 7,54 | 0,80 | | | | | | | | | |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,01 | 15,99 | 0,13 | | | | | | | | | |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,51 | 8,51 | 0,00 | | | | | | | | | |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,23 | 11,23 | 0,00 | | | | | | | | | |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,19 | 15,16 | 0,20 | | | | | | | | | |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,02 | 25,02 | 0,00 | | | | | | | | | |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,66 | 137,76 | -0,07 | | | | | | | | | |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 120,15 | 120,14 | 0,01 | | | | | | | | | |
| PKCA | PKO Akcji | 300,35 | 300,00 | 0,12 | | | | | | | | | |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 142,25 | 142,73 | -0,34 | | | | | | | | | |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 129,03 | 129,17 | -0,11 | | | | | | | | | |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,92 | 105,73 | 0,18 | | | | | | | | | |
| SUPA | SUPERFUND A | 705,88 | 710,96 | -0,71 | | | | | | | | | |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 223,98 | 226,01 | -0,90 | | | | | | | | | |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 171,36 | 172,30 | -0,55 | | | | | | | | | |
| SUPB | SUPERFUND B | 773,61 | 780,74 | -0,91 | | | | | | | | | |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 245,47 | 248,19 | -1,10 | | | | | | | | | |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 187,81 | 189,21 | -0,74 | | | | | | | | | |
| SUPC | SUPERFUND C | 663,64 | 671,31 | -1,14 | | | | | | | | | |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 210,57 | 213,41 | -1,33 | | | | | | | | | |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 161,11 | 162,69 | -0,97 | | | | | | | | | |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 786,02 | 784,16 | 0,24 | | | | | | | | | |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 249,40 | 249,28 | 0,05 | | | | | | | | | |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 190,82 | 190,04 | 0,41 | | | | | | | | | |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1350,58 | 1349,73 | 0,06 | | | | | | | | | |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 428,54 | 429,07 | -0,12 | | | | | | | | | |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 327,87 | 327,10 | 0,24 | | | | | | | | | |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 719,78 | 724,07 | -0,59 | | | | | | | | | |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 228,39 | 230,18 | -0,78 | | | | | | | | | |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 174,74 | 175,48 | -0,42 | | | | | | | | | |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,46 | 71,10 | -0,90 | | | | | | | | | |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,36 | 22,60 | -1,06 | | | | | | | | | |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,11 | 17,23 | -0,70 | | | | | | | | | |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,17 | 68,81 | -0,93 | | | | | | | | | |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,63 | 21,87 | -1,10 | | | | | | | | | |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,55 | 16,68 | -0,78 | | | | | | | | | |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 69,29 | 69,94 | -0,93 | | | | | | | | | |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 21,99 | 22,23 | -1,08 | | | | | | | | | |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,82 | 16,95 | -0,77 | | | | | | | | | |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 68,65 | 69,29 | -0,92 | | | | | | | | | |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,78 | 22,03 | -1,13 | | | | | | | | | |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,67 | 16,79 | -0,71 | | | | | | | | | |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 77,48 | 78,21 | -0,93 | | | | | | | | | |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,58 | 24,86 | -1,13 | | | | | | | | | |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,81 | 18,95 | -0,74 | | | | | | | | | |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 99,26 | 99,09 | 0,17 | | | | | | | | | |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 140,48 | 140,46 | 0,01 | | | | | | | | | |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 89,28 | 88,83 | 0,51 | | | | | | | | | |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,13 | 113,23 | -0,09 | | | | | | | | | |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 111,35 | 111,36 | -0,01 | | | | | | | | | |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,60 | 159,59 | 0,01 | | | | | | | | | |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,31 | 131,28 | 0,02 | | | | | | | | | |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,39 | 117,39 | 0,00 | | | | | | | | | |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 122,47 | 122,59 | -0,10 | | | | | | | | | |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,02 | 132,27 | -0,19 | | | | | | | | | |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 233,04 | 232,10 | 0,40 | | | | | | | | | |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 346,03 | 344,74 | 0,37 | | | | | | | | | |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 198,90 | 198,59 | 0,16 | | | | | | | | | |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 165,24 | 165,17 | 0,04 | | | | | | | | | |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 138,68 | 138,70 | -0,01 | | | | | | | | | |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,88 | 123,66 | 0,18 | | | | | | | | | |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 69,80 | 69,91 | -0,16 | | | | | | | | | |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 120,29 | 119,64 | 0,54 | | | | | | | | | |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 128,83 | 128,92 | -0,07 | | | | | | | | | |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,42 | 128,47 | -0,04 | | | | | | | | | |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,87 | 119,83 | 0,03 | | | | | | | | | |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 137,68 | 137,59 | 0,07 | | | | | | | | | |
| NOAF | Noble Fund Africa | 77,66 | 77,82 | -0,21 | | | | | | | | | |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 127,41 | 127,38 | 0,02 | | | | | | | | | |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 122,55 | 122,59 | -0,03 | | | | | | | | | |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 146,76 | 146,62 | 0,10 | | | | | | | | | |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 139,12 | 136,94 | 1,59 | | | | | | | | | |
| QURO | QUERCUS Rosja | 95,42 | 94,99 | 0,45 | | | | | | | | | |
| QULE | QUERCUS lev | 109,59 | 109,17 | 0,38 | | | | | | | | | |
| QUSH | QUERCUS short | 83,59 | 83,75 | -0,19 | | | | | | | | | |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 104,48 | 104,68 | -0,19 | | | | | | | | | |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 95,27 | 95,16 | 0,12 | | | | | | | | | |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 87,40 | 87,33 | 0,08 | | | | | | | | | |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 98,89 | 98,90 | -0,01 | | | | | | | | | |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 132,43 | 134,57 | -1,59 | | | | | | | | | |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 81,60 | 80,93 | 0,83 | | | | | | | | | |

SYMBOL FUNDUSZ: 10-01 09-01 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 215,28 214,00 0,60
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 211,32 211,89 -0,27
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 198,14 197,37 0,39
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 310,93 311,78 -0,27
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 292,19 291,72 0,16
UNIA UniKORONA Akcje Sub 189,83 188,89 0,50
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 141,06 141,78 -0,51
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 86,22 87,05 -0,95
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 8-01 7-01 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 310,45 309,30 0,37
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2076,71 2073,04 0,18
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 411,88 411,15 0,18
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 833,09 830,15 0,35
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2101,01 2108,95 -0,38
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 708,51 711,19 -0,38
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 756,47 755,16 0,17
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 387,79 387,11 0,18
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 959,27 956,86 0,25
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 481,48 480,27 0,25
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 665,95 666,43 -0,07
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 541,06 541,44 -0,07
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 899,49 898,22 0,14
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 669,26 668,31 0,14
KB28 EUROPE KAP (EUR) 238,99 238,50 0,21
KB29 EUROPE DIV (EUR) 113,96 113,73 0,20
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 975,52 974,60 0,09
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 518,21 517,72 0,09
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 902,80 900,25 0,28
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 492,03 490,63 0,29

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d3bwwmq

Podziel się opinią

Share
d3bwwmq
d3bwwmq