Trwa ładowanie...
dxopdlq
dxopdlq

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
dxopdlq

09.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 6-09 5-09 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,53 15,19 2,24
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,36 15,28 0,52
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,30 18,34 -0,22
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,19 7,12 0,98
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,09 15,10 -0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,79 10,68 1,03
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,45 7,26 2,62
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,05 5,93 2,02
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,38 9,35 0,32
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,28 14,26 0,14
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,11 6,96 2,16
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,44 13,45 -0,07
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,37 8,22 1,82
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,12 7,99 1,63
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,45 7,35 1,36
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,67 5,63 0,71
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,27 10,20 0,69
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,32 12,20 0,98
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,24 8,18 0,73
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,26 8,21 0,61
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 148,63 148,39 0,16
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 126,13 125,38 0,60
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 157,06 154,87 1,41
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 141,06 141,02 0,03
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 123,66 123,41 0,20
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 109,65 109,16 0,45
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 85,61 84,45 1,37
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 119,32 117,16 1,84
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 95,16 93,66 1,60
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,04 26,81 0,86
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,59 31,11 1,54
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,34 28,19 0,53
CUOB Aviva Investors Obligacji 207,11 206,94 0,08
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 159,95 158,81 0,72
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 408,14 401,93 1,55
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 343,82 340,91 0,85
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 358,85 355,80 0,86
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 394,57 391,20 0,86
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 282,28 282,72 -0,16
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 284,84 285,28 -0,15
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 293,01 293,46 -0,15
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 355,56 351,52 1,15
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 377,14 372,85 1,15
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 413,99 409,25 1,16
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 175,65 172,68 1,72
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 222,67 222,70 -0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 224,20 224,23 -0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 228,35 228,38 -0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 24,32 24,18 0,58
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 26,20 26,05 0,58
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 27,38 27,23 0,55
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 218,23 214,76 1,62
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 234,11 230,38 1,62
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 260,64 256,47 1,63
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 46,64 45,95 1,50
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 60,88 60,40 0,79
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 62,98 62,49 0,78
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 66,24 65,72 0,79
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 58,20 58,03 0,29
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 58,22 58,32 -0,17
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 59,14 58,14 1,72
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,44 124,45 -0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 158,94 156,96 1,26
GOL2 INVESTOR Gold kat I 163,83 161,80 1,25
GOL3 INVESTOR Gold kat P 172,39 170,23 1,27
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 181,11 178,96 1,20
DWP9 INVESTOR Rosja 145,99 145,43 0,39
DW01 INVESTOR Turcja 177,00 174,42 1,48
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 162,48 160,39 1,30
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 135,53 135,15 0,28
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 153,66 149,84 2,55
WABE KBC BETA SFIO 198,98 196,12 1,46
WAGA KBC GAMMA SFIO 218,51 218,61 -0,05
KBDL KBC DELTA SFIO 116,79 116,97 -0,15
KBPA KBC Portfel Akcyjny 77,15 75,59 2,06
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 146,28 146,64 -0,25
KBPY KBC Portfel Pieniężny 143,14 143,08 0,04
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 72,08 70,58 2,13
KBCA KBC Akcyjny 80,57 78,90 2,12
KBAK KBC Aktywny 190,12 188,10 1,07
WPDF KBC Papierów Dłużnych 197,81 198,01 -0,10
KBPI KBC Pieniężny 167,43 167,43 0,00
W3FF KBC Stabilny 217,15 215,70 0,67
KB60 KBC Globalny Akcyjny 109,53 108,21 1,22
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 106,68 105,94 0,70
KB62 KBC Globalny Stabilny 113,65 113,14 0,45
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 71,62 69,95 2,39
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 71,33 69,80 2,19
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 178,11 178,14 -0,02
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 51,70 51,82 -0,23
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 121,62 121,94 -0,26
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,29 10,30 -0,10
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 186,06 185,20 0,46
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,05 10,98 0,64
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 116,72 115,31 1,22
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,49 22,07 1,90
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,89 9,72 1,75
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,04 11,01 0,27
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,55 8,37 2,15
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 15,65 15,32 2,15
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,70 43,44 0,60
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,17 10,15 0,20
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 41,62 41,27 0,85
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 62,14 61,64 0,81
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 40,29 39,98 0,78
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 76,72 76,14 0,76
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,78 10,76 0,19
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,09 12,10 -0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,51 10,53 -0,19
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,85 10,82 0,28
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,87 9,85 0,20
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,03 10,01 0,20
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,20 11,21 -0,09
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 9,98 9,98 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,39 14,40 -0,07
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,14 13,09 0,38
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,59 7,53 0,80
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 9,10 9,08 0,22
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,18 8,15 0,37
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 6,90 6,76 2,07
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,03 16,04 -0,06
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,81 7,84 -0,38
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,43 11,43 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,75 15,75 0,00
PITP PIONEER SFIO TP 24,67 24,54 0,53
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 136,11 135,35 0,56
PKCZ PKO Zrównoważony 117,30 116,23 0,92
PKCA PKO Akcji 301,43 297,12 1,45
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 138,12 137,87 0,18
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 124,84 123,59 1,01
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 104,78 102,45 2,27
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 48,84 47,75 2,28
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 48,17 47,70 0,99
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 80,53 80,25 0,35
PZBI PZU SEJF+ 58,29 58,19 0,17
SUBE SUPERFUND B EURO 193,54 192,08 0,76
SUPB SUPERFUND B 831,73 822,21 1,16
SUBD SUPERFUND B USD 254,10 253,28 0,32
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 171,11 170,69 0,25
SUAL SUPERFUND AKCJI 735,34 730,62 0,65
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 224,65 225,06 -0,18
SUCE SUPERFUND C EURO 169,82 167,95 1,11
SUPC SUPERFUND C 729,80 718,91 1,51
SUCD SUPERFUND C USD 222,96 221,46 0,68
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 158,40 159,60 -0,75
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 680,74 683,15 -0,35
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 207,97 210,44 -1,17
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 322,70 324,23 -0,47
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1386,80 1387,85 -0,08
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 423,68 427,52 -0,90
SUAE SUPERFUND RED EURO 180,75 181,55 -0,44
SUPA SUPERFUND RED 776,77 777,12 -0,05
SUAD SUPERFUND RED USD 237,31 239,39 -0,87
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,47 17,36 0,63
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 75,07 74,31 1,02
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 22,93 22,89 0,17
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,27 17,15 0,70
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 74,22 73,41 1,10
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 22,68 22,61 0,31
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,12 17,00 0,71
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 73,57 72,78 1,09
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,48 22,42 0,27
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,99 16,87 0,71
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 73,02 72,23 1,09
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,31 22,25 0,27
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,62 19,48 0,72
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 84,33 83,40 1,12
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,76 25,69 0,27
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 143,27 143,26 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 86,15 84,48 1,98
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 111,73 110,77 0,87
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 116,11 116,21 -0,09
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 95,88 93,95 2,05
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 114,50 114,49 0,01
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 158,25 157,88 0,23
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 132,14 131,43 0,54
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 119,78 117,85 1,64
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 128,07 127,33 0,58
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 243,16 240,88 0,95
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 363,56 357,47 1,70
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 196,29 193,08 1,66
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 158,23 156,76 0,94
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 136,10 135,31 0,58
NOAA Noble Fund Akcji 121,27 119,26 1,69
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 84,34 82,76 1,91
NOGR Noble Fund Global Return 110,90 110,40 0,45
NOMA Noble Fund Mieszany 140,17 138,46 1,24
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,55 129,51 0,03
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 124,41 123,54 0,70
NOTI Noble Fund Timingowy 138,02 136,47 1,14
NOAF Noble Fund Africa 63,70 63,31 0,62
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 130,61 130,61 0,00
QUSE QUERCUS Selektywny 136,00 134,99 0,75
QUAG QUERCUS Agresywny 162,12 158,94 2,00
QUBT QUERCUS Turcja 102,93 100,61 2,31
QURO QUERCUS Rosja 91,88 91,39 0,54
QULE QUERCUS lev 84,20 80,26 4,91
QUSH QUERCUS short 91,06 93,50 -2,61
QUGL QUERCUS Gold lev 68,65 66,39 3,40
QUOS QUERCUS Oil short 81,89 83,30 -1,69
QUWL QUERCUS Wheat lev 91,81 89,19 2,94
SYMBOL FUNDUSZ: 09-09 06-09 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 197,16 193,44 1,92
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 211,81 211,06 0,36
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 185,19 183,06 1,16
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 306,17 304,56 0,53
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 288,98 285,54 1,20
UNIA UniKORONA Akcje Sub 187,59 184,61 1,61
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 5-09 4-09 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 297,62 298,40 -0,26
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1912,33 1912,28 0,00
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 379,27 379,26 0,00
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 799,86 801,68 -0,23
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1854,69 1861,85 -0,38
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 625,45 627,86 -0,38
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 761,69 764,11 -0,32
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 390,47 391,71 -0,32
KB90 CORPORATES EURO KAP (PLN) 100,00 100,00 0,00
KB22 EUROPE Ex-EMU (EUR) 900,17 905,84 -0,63
KB23 EUROPE Ex-EMU (EUR) 451,81 454,65 -0,62
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 696,57 693,07 0,50
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 565,94 563,10 0,50
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 869,38 873,55 -0,48
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 646,78 649,88 -0,48
KB28 EUROPE KAP (EUR) 234,92 236,15 -0,52
KB29 EUROPE DIV (EUR) 112,02 112,60 -0,52
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 943,31 947,69 -0,46
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 501,10 503,42 -0,46
KB91 CORPORATE USD KAP (PLN)) 100,00 100,00 0,00
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 834,24 836,85 -0,31
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 454,68 456,11 -0,31

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

dxopdlq

Podziel się opinią

Share
dxopdlq
dxopdlq