Trwa ładowanie...
d4ige0u

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d4ige0u

13.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 12-08 9-08 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,33 16,20 0,80
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,75 15,71 0,25
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,60 18,59 0,05
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,49 7,44 0,67
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,12 15,11 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,01 10,94 0,64
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,66 7,63 0,39
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,32 6,27 0,80
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,79 9,73 0,62
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,38 14,37 0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,19 7,18 0,14
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,44 13,44 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,66 8,57 1,05
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,86 7,78 1,03
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,33 7,26 0,96
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,63 5,62 0,18
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,10 10,08 0,20
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,11 12,03 0,67
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,09 8,08 0,12
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,12 8,11 0,12
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 151,96 152,02 -0,04
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 128,41 128,13 0,22
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 165,75 163,85 1,16
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 141,15 141,11 0,03
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 127,17 127,23 -0,05
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 111,54 111,13 0,37
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 88,48 87,89 0,67
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 122,05 121,32 0,60
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 99,33 98,57 0,77
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,23 28,10 0,46
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,63 33,38 0,75
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,25 29,19 0,21
CUOB Aviva Investors Obligacji 210,89 211,02 -0,06
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 165,18 165,11 0,04
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 427,29 424,63 0,63
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 350,02 349,38 0,18
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 365,16 364,47 0,19
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 400,94 400,12 0,20
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 286,26 286,26 0,00
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 288,84 288,83 0,00
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 297,00 296,98 0,01
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 372,55 370,21 0,63
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 394,93 392,43 0,64
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 432,91 430,09 0,66
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 178,71 178,02 0,39
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 222,48 222,42 0,03
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 223,99 223,93 0,03
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 228,08 228,00 0,04
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 24,62 24,59 0,12
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 26,51 26,47 0,15
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 27,69 27,65 0,14
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 222,59 222,89 -0,13
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 238,66 238,96 -0,13
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 265,32 265,61 -0,11
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 47,96 47,84 0,25
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 59,41 58,78 1,07
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 61,43 60,77 1,09
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 64,52 63,81 1,11
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 59,77 59,80 -0,05
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 57,48 57,70 -0,38
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 57,65 57,57 0,14
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,42 124,41 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 152,73 148,26 3,01
GOL2 INVESTOR Gold kat I 157,35 152,73 3,02
GOL3 INVESTOR Gold kat P 165,33 160,45 3,04
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 179,34 178,72 0,35
DWP9 INVESTOR Rosja 138,42 137,68 0,54
DW01 INVESTOR Turcja 199,98 194,41 2,87
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 158,74 156,52 1,42
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 136,61 135,87 0,54
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 153,53 150,81 1,80
WABE KBC BETA SFIO 209,79 207,90 0,91
WAGA KBC GAMMA SFIO 218,92 218,83 0,04
KBDL KBC DELTA SFIO 117,91 117,88 0,03
KBPA KBC Portfel Akcyjny 82,09 81,41 0,84
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 147,45 147,49 -0,03
KBPY KBC Portfel Pieniężny 143,33 143,29 0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 76,37 76,07 0,39
KBCA KBC Akcyjny 85,43 84,79 0,75
KBAK KBC Aktywny 197,74 196,85 0,45
WPDF KBC Papierów Dłużnych 202,58 202,58 0,00
KBPI KBC Pieniężny 167,66 167,58 0,05
W3FF KBC Stabilny 224,29 223,87 0,19
KB60 KBC Globalny Akcyjny 109,42 108,89 0,49
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 110,80 110,65 0,14
KB62 KBC Globalny Stabilny 114,79 114,64 0,13
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 74,74 74,26 0,65
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 71,48 71,46 0,03
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 178,15 178,11 0,02
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,71 52,71 0,00
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 123,93 123,95 -0,02
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,47 10,47 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 193,75 192,94 0,42
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,36 11,30 0,53
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 122,81 122,04 0,63
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 23,93 23,70 0,97
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,52 10,43 0,86
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,05 11,03 0,18
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,96 8,89 0,79
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 16,32 16,17 0,93
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,91 42,91 0,00
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,23 10,23 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 40,69 40,70 -0,02
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,54 60,22 0,53
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 39,29 39,10 0,49
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 75,30 74,95 0,47
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,05 11,03 0,18
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,41 12,40 0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,81 10,80 0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,05 11,02 0,27
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,92 9,91 0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,12 10,10 0,20
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,41 11,41 0,00
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,27 10,27 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,25 14,08 1,21
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,27 13,23 0,30
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,60 7,53 0,93
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 9,10 9,10 0,00
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,09 7,99 1,25
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 6,86 6,78 1,18
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,13 16,12 0,06
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,56 7,50 0,80
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,42 11,42 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,88 15,85 0,19
PITP PIONEER SFIO TP 25,53 25,44 0,35
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 138,65 138,35 0,22
PKCZ PKO Zrównoważony 120,32 119,84 0,40
PKCA PKO Akcji 311,09 308,80 0,74
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 141,12 141,13 -0,01
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 129,01 128,47 0,42
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 109,87 108,73 1,05
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 50,32 50,03 0,58
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 48,68 48,34 0,70
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 81,15 81,30 -0,18
PZBI PZU SEJF+ 58,42 58,42 0,00
SUBE SUPERFUND B EURO 198,45 196,55 0,97
SUPB SUPERFUND B 832,06 824,33 0,94
SUBD SUPERFUND B USD 264,06 263,06 0,38
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 183,62 182,10 0,83
SUAL SUPERFUND AKCJI 769,86 763,74 0,80
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 244,32 243,73 0,24
SUCE SUPERFUND C EURO 174,21 172,09 1,23
SUPC SUPERFUND C 730,41 721,74 1,20
SUCD SUPERFUND C USD 231,80 230,32 0,64
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 157,50 156,66 0,54
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 660,35 657,05 0,50
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 209,57 209,68 -0,05
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 330,14 329,93 0,06
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1384,19 1383,73 0,03
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 439,29 441,58 -0,52
SUAE SUPERFUND RED EURO 178,75 178,72 0,02
SUPA SUPERFUND RED 749,45 749,57 -0,02
SUAD SUPERFUND RED USD 237,85 239,20 -0,56
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,95 17,79 0,90
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 75,26 74,61 0,87
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,88 23,81 0,29
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,76 17,59 0,97
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 74,46 73,77 0,94
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,63 23,54 0,38
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,60 17,44 0,92
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 73,81 73,13 0,93
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,42 23,34 0,34
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,47 17,31 0,92
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 73,26 72,58 0,94
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,25 23,16 0,39
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,15 19,95 1,00
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 84,48 83,67 0,97
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,81 26,70 0,41
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 143,08 143,05 0,02
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 90,37 89,25 1,25
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 113,28 113,30 -0,02
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 116,88 116,90 -0,02
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 100,27 99,56 0,71
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 114,42 114,36 0,05
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 161,24 161,20 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 134,37 134,04 0,25
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 126,76 125,65 0,88
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 132,78 132,39 0,29
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 249,36 247,73 0,66
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 378,88 375,18 0,99
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 206,40 205,08 0,64
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 163,77 163,38 0,24
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 139,76 139,49 0,19
NOAA Noble Fund Akcji 126,99 126,24 0,59
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 86,67 86,40 0,31
NOGR Noble Fund Global Return 112,50 112,61 -0,10
NOMA Noble Fund Mieszany 144,02 143,64 0,26
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,86 129,83 0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 124,93 124,22 0,57
NOTI Noble Fund Timingowy 144,73 144,22 0,35
NOAF Noble Fund Africa 64,87 64,42 0,70
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 130,42 130,39 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 136,40 136,04 0,26
QUAG QUERCUS Agresywny 166,43 165,01 0,86
QUBT QUERCUS Turcja 117,15 114,29 2,50
QURO QUERCUS Rosja 88,27 87,42 0,97
QULE QUERCUS lev 98,13 95,48 2,78
QUSH QUERCUS short 85,32 86,53 -1,40
QUGL QUERCUS Gold lev 63,43 61,14 3,75
QUOL QUERCUS Oil lev 104,78 104,12 0,63
QUOS QUERCUS Oil short 85,64 85,85 -0,24
QUWL QUERCUS Wheat lev 91,03 90,31 0,80
QUWS QUERCUS Wheat short 96,06 96,06 0,00
KB44 KBC KLIK POLSKA FIZ (5) 101,85 103,03 -1,15
KB43 KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) 83,93 84,24 -0,37
KBDO KBC Dolar FIZ (5) 397,38 421,78 -5,79
KB84 KBC Ameryka FIZ 106,85 105,95 0,85
KBI2 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) 100,00 99,40 0,60
KBRA KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) 100,00 99,85 0,15
KBBR KBC BRIC FIZ (5) 99,66 99,58 0,08
KBNE KBC Nowa Europa FIZ (5) 99,80 99,90 -0,10
KB5P KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) 99,50 99,70 -0,20
KBIS KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) 120,23 116,70 3,02
KB36 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) 142,77 141,99 0,55
KB46 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) 94,61 94,95 -0,36
KB38 KBC Roczna Premia FIZ (5) 100,34 99,87 0,47
KB48 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) 105,45 103,74 1,65
KBPJ KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5) 107,57 102,13 5,33
KB57 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) 113,87 110,99 2,59
KB61 KBC Progresja FIZ (5) 110,42 110,26 0,15
KB63 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) 93,26 87,31 6,81
KB52 KBC KUPON JUMPER FIZ (5) 108,73 106,51 2,08
KB64 KBC HIMALAJA FIZ (5) 101,59 101,20 0,39
KB83 KBC Kapitalny Start FIZ (5) 114,04 113,07 0,86
KB84 KBC Jubileuszowy FIZ (5) 108,70 107,37 1,24
SYMBOL FUNDUSZ: 13-08 12-08 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 208,59 205,47 1,52
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 213,77 214,08 -0,14
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 192,90 191,07 0,96
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 309,92 310,06 -0,05
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 297,84 295,89 0,66
UNIA UniKORONA Akcje Sub 196,88 194,60 1,17
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 137,81 138,24 -0,31
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 74,83 73,44 1,89

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 9-08 | 8-08 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 301,13 | 300,82 | 0,10 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1951,74 | 1942,25 | 0,49 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 387,08 | 385,20 | 0,49 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 809,03 | 808,35 | 0,08 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1925,00 | 1922,42 | 0,13 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 649,16 | 648,29 | 0,13 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 770,38 | 769,90 | 0,06 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 394,93 | 394,69 | 0,06 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 917,45 | 915,13 | 0,25 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 460,48 | 459,32 | 0,25 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 692,55 | 690,21 | 0,34 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 562,68 | 560,77 | 0,34 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 889,82 | 889,66 | 0,02 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 661,99 | 661,87 | 0,02 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 237,87 | 237,65 | 0,09 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,43 | 113,32 | 0,10 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 958,56 | 958,24 | 0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 509,20 | 509,03 | 0,03 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 871,95 | 869,98 | 0,23 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 475,24 | 474,16 | 0,23 |

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d4ige0u

Podziel się opinią

Share
d4ige0u
d4ige0u