Trwa ładowanie...
d15i17x

FUTURIS - Objęcie aktywów finansowych (13/2015) - EBI

FUTURIS - Objęcie aktywów finansowych (13/2015)

Share
d15i17x
NEW CONNECT
Raport EBI nr 13 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-02
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Objęcie aktywów finansowych
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd FUTURIS S.A. informuje, że w dniu 27 lutego 2015 roku Spółka objęła 640 obligacji imiennych niezabezpieczonych serii A2 CREDITIA S.A. (podmiot zależny od Emitenta) o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 640.000,00 zł, po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Termin zapadalności obligacji wynosi 1 rok. Łącznie z ww. obligacjami FUTURIS S.A. posiada 960 rocznych obligacji imiennych niezabezpieczonych CREDITIA S.A. o łącznej wartości nominalnej 960.000,00 zł. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15i17x

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Sieńkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15i17x

Podziel się opinią

Share
d15i17x
d15i17x