Trwa ładowanie...
d2e6b69

FUTURIS - Przydział obligacji FUTURIS S.A. (14/2015) - EBI

FUTURIS - Przydział obligacji FUTURIS S.A. (14/2015)

Share
d2e6b69
Data sporządzenia: 2011-08-30
Skrócona nazwa emitenta NEW CONNECT
BETACOM
Temat
BETACOM S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A. na dzień 28 września 2011roku wraz z projektami uchwał.
Podstawa prawna Raport EBI nr 14 / 2015
§ 56 ust. 2 RO - przyjęcie budżetu na nowy rok budżetowy
Treść raportu:
Data sporządzenia: 2015-03-02 Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim Zarząd Spółki Betacom S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 28 września 2011r. na godz. 12.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia zawierająca porządek obrad oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Załacznik do RB 9.2011 - ogłoszenie w sprawie ZWZ - 28-9-2011.pdf Skrócona nazwa emitenta Ogłoswzenie w sprawie zwołania ZWZ Spółki Betacom S.A.
Załącznik do RB 9.2011 - projekty uchwał ZWZ 28-9-2011.pdf Projekty uchwał ZWZ Spółki Betacom S.A.
Temat
Przydział obligacji FUTURIS S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd FUTURIS S.A. po zakończeniu prywatnych ofert w dniu 27 lutego 2015 roku dokonał przydziału obligacji zwykłych niezabezpieczonych serii A6, A7, A8 i A9 o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.045.000,00 zł. Termin zapadalności obligacji wynosi 2 lata, oprocentowanie 10% w skali roku płatne w okresach kwartalnych, a cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 16) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e6b69

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Sieńkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e6b69

Podziel się opinią

Share
d2e6b69
d2e6b69