Trwa ładowanie...
d15nctw
d15nctw
espi

FUTURIS S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (9/2014)

FUTURIS S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (9/2014)
Share
d15nctw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-22
Skrócona nazwa emitenta
FUTURIS S.A.
Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd FUTURIS S.A. niniejszym informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 lipca 2014 roku co najmniej 5% głosów posiadali następujący akcjonariusze: 1. PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie posiadająca 50.076 akcji, stanowiących 11,23% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lipca 2014 roku i 2,73% w kapitale zakładowym oraz 5,25% w ogólnej liczbie głosów, 2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD. z siedzibą w Larnace posiadająca 780.676 akcji, stanowiących 88,77% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lipca 2014 roku i 42,61% w kapitale zakładowym oraz 41,51% w ogólnej liczbie głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FUTURIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FUTURIS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-854 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Pawła II 23
(ulica) (numer)
22 305 44 15 22 305 44 16
(telefon) (fax)
futuris@futuris.com.pl www.futuris.com.pl
(e-mail) (www)
895-19-65-592 021129430
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Robert Sieńkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15nctw

Podziel się opinią

Share
d15nctw
d15nctw