Trwa ładowanie...
dttv5rk
espi

GANT - Stan posiadania akcji przez Adama Zarembę Śmietańskiego (122/2012)

GANT - Stan posiadania akcji przez Adama Zarembę Śmietańskiego (122/2012)

Share
dttv5rk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 122 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GANT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stan posiadania akcji przez Adama Zarembę Śmietańskiego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w dniu 29 listopada 2012 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza, Adama Zaremby Śmietańskiego, że w wyniku zbycia przez podmiot od niego zależny Geo, Mieszkanie i Dom sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 8539 sztuk akcji w dniu 22 listopada 2012 r. stanowiących część akcji Emitenta, które zostały zbyte od dnia publikacji ostatniego raportu w sprawie stanu posiadania, tj. raportu 42/2012 z dnia 22.05.2012 r. zmniejszony został udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. akcjonariusza wraz z ww. podmiotem od niego zależnym poniżej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów Emitenta. Przed dokonaniem ww. transakcji Pan Adam Zaremba Śmietański poprzez podmiot zależny posiadał łącznie 1.130.567 (milion sto trzydzieści pięćset sześćdziesiąt siedem) sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 5,62% ogólnej
liczby akcji w spółce, akcje te uprawniały do wykonywania 1.130.567 (milion sto trzydzieści pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów co stanowiło 5,02% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Aktualnie Pan Adam Zaremba Śmietański bezpośrednio nie posiada akcji, zaś podmiot zależny, o którym mowa powyżej posiada 1.066.519 (milion sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewiętnaście) sztuk akcji Emitenta, co łącznie stanowi 5,3% ogólnej liczby akcji, akcje uprawniają do wykonywania 1.066.519 (milion sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, co stanowi 4,74% w ogólnej liczbie głosów. Pan Adam Zaremba Śmietański informuje, że nie posiada akcji Emitenta poprzez inne podmioty zależne niż wymienione w treści raportu. Ponadto Pan Adam Zaremba Śmietański informuje, że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C powołanej na wstępie ustawy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dttv5rk

| | | GANT DEVELOPMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GANT | | Deweloperzy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rynek | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 856 50 27 | | 076 856 50 30 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@gant.pl | | www.gant.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-020-16-90 | | 390453104 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Andrzej Szornak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dttv5rk

Podziel się opinią

Share
dttv5rk
dttv5rk